Activiteiten

Op deze pagina vindt u informatie over onze activiteiten

2023

Brugklassers Dorenweerd College 28-11-23

Van 08.30 tot 09.30 uur op bezoek bij Maria van Renkum
Vrijwillig kozen deze jongeren ervoor om meer te weten te komen wat nu typisch voor een katholiek kerkgebouw is, waarom Renkum als bedevaartplaats gezien wordt. De leerlingen stelden nog meer vragen. 

 Brugklassers Dorenweerdcollege op bezoek bij Maria van Renkum 28112023

Red Wednesday: onze kerk in het rood

Red Wednesday: onze kerk in het rood

Op 20 en 22 november 2023 stonden we in onze kerk stil bij Redwednesday. Bij de lezing kwamen mensen o.a. uit Amersfoort, Nijmegen en Arnhem.

Ook de aanwezigheid bij Maria van Renkum in de nacht van 22/23 werd van 22.00 tot 10.00 uur non-stop bezocht. Er was zelfs iemand uit Antwerpen, die meedeed.

Foto-impressie Red Wednesday Mariakerk Renkum 2023
Rode schijnwerpers en gebed Mariakerk Renkum 2023 – artikel KN
De Gelderlander Red Wednesday RK kerk Renkum 2023

 Samenvatting Rapport Vervolgd en Vergeten 2022
Uit Op Tocht RK kerk Renkum 11-23
 Ansichtkaart dubbelzijdig RedWednesday

Midden in de nacht……….

Gedurende de hele maand oktober werd de opbrengst van statiegelden van de ingeleverde flessen/blikjes bij de PLUS Renkum afgedragen aan de Stichting Maria van Renkum. We ontvingen € 144,80 en danken allen, die voor dit mooie resultaat hebben gezorgd!

Van handwerken tot klaverjassen voor belangstellenden

Iedere donderdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur kun je komen handwerken, haken of breien etc. Het is een vrije inloop, dus je bent niet verplicht om steeds terug te komen. Je neemt je eigen materiaal mee en je werkt zogezegd aan iets voor jezelf. Er is geen les, wel zijn er mensen, die je ergens mee op weg kunnen helpen. Deze activiteit wordt al jaren gedaan en is bedoeld voor mensen van de geloofsgemeenschap en anderen. Dus: kom gerust een keer langs, neem iemand mee en ervaar de gezellige sfeer, het verplicht je tot niets!
 Handwerken, haken en breien in de pastorie van Renkum
 Wekelijks klaverjassen in de pastorie in Renkum

Kindernevendiensten

Bijna iedere zondagse kerkdienst (behalve als er een gezinsdienst is) worden kinderen, die dat willen na opening van de dienst in de kerk opgehaald. Een lichtje in een lantaarn wordt door de priester of voorganger bij het altaar aangestoken en samen met het licht gaan de kinderen op pad naar de pastorie. Daar wordt geknutseld, getekend, verteld over het thema van de viering.
 Kindernevendiensten Katholieke Kerk Renkum – fotocompilatie 2023

Seniorenpastoraat Renkum

Enkele keren per jaar komen senioren ‘n ochtend bij elkaar en sluit de bijeenkomst met een lunch. Ook niet kerkgangers zijn altijd van harte welkom! Nu stond de historie van ons kerkgebouw centraal. Gerrit van den Berg verzorgde een fotopresentatie over het kerkelijk leven in Renkum van de laatste 100 jaar.

 Seniorenpastoraat Renkum

RK Kerk Renkum -jubileumviering 10 september 2023
Vele aanwezigen, prachtig gezongen liederen, ‘n prima sfeer. Het zou tropisch warm worden, maar in de kerk was het goed te doen.  De pastoor betrok de jeugd tijdens de viering nadrukkelijk erbij. De wijze waarop werd gewaardeerd.

Buiten steeg de temperatuur snel. Het was allemaal ontzettend gezellig. Dank aan allen – jong en oud – de mensen, die zorgden voor de tentoonstelling in de kerk, de speciale gebakjes met kerkafbeelding et cetera. Dankzij de pastoor, ‘n zangtalent, werd spontaan gedanst. Leuk, dat de jeugdgarde van de carnavalsvereniging acte de présence gaf. Jaarlijks vindt er een carnavalsmis in de kerk plaats. “De Dolle Instuivers” heeft als club nog binding met onze kerk.

Chronische zieken en ouderen Emmaüsgroep

De “Gespreksgroep Chronische zieken en ouderen Emmaüsgroep” uit Ede op bezoek bij Maria van Renkum d.d. 8 augustus 2023.

Een lezing, bijpraten en gezellig samenzijn

Op woensdag, 7 juni 2023 hield de Stichting Maria van Renkum een bijeenkomst in de pastorie van onze kerk te Renkum. Begonnen werd met een vertelling over de Franse hofdame Marie d’ Harcourt, de oudst van naam bekende pelgrim, die begin 15e eeuw enkele keren op bedevaart ging naar het Mariabeeld van Renkum.

Na de pauze werd door de Stichting Maria van Renkum een terugblik gegeven, er werd verteld wat ze momenteel doet en over de vorderingen m.b.t. de naamsbekendheid van Renkum als bedevaartsoord.
Fotocompilatie Bijeenkomst MvR 7 juni 2023

Op bezoek bij Maria van Renkum – 31 mei 2023

Het Odensehuis is voor mensen met geheugenverlies of een beginnend haperend geheugen. Zo’n 20 mensen kwamen met een aantal auto’s om ons kerkgebouw te bewonderen en te luisteren naar een stukje geschiedenis over Maria van Renkum. Judith Taen zei namens de groep, dat ze allen genoten hadden van het bezoek, het verhaal en natuurlijk het lekkere ijsje na afloop

Op bezoek bij Maria van Renkum – 31 mei 2023

Odensehuis

Dauwwandelen met ontbijt, aansluitend kerkdienst RK kerk Renkum

Om 07.00 uur verzamelden een kleine 25 mensen zich bij de kerk om te gaan dauwwandelen. Door het dorp en het beekdal richting ONO terug naar het kerkgebouw om in de pastorie te genieten van een uitgebreid ontbijt waarbij een gekookt eitje niet ontbrak. Carmen en Glenn hadden dat alles prima verzorgd.
Tijdens de wandeling werd af en toe gezongen, heel wat afgepraat en later gezellig getafeld. Vervolgens was er gelegenheid voor een kerkdienst waarbij anderen aanschoven.
 Dauwwandelen met ontbijt – aandacht voor elkaar – 2023

Dodenherdenking: Kranslegging door de gezamenlijke kerken in Renkum

Dodenherdenking
1024x576a.jpg vlag

Onze kerk is er niet alleen voor onze mensen, maar werkt aan de dodenherdenking mee en richt zich zodoende door deze activiteit ook op anderen. Wij zoeken de verbinding in en buiten de eigen geloofsgemeenschap. Bij de dodenherdenking in Renkum werd ook namens de kerken een krans gelegd. Een impressie van de herdenking vind je in de bijlage.
 Impressie Dodenherdenking RK kerk Renkum – 2023

Benefietdiner 14 april 2023

Helaas waren we met weinig mensen. Maar alle 19 aanwezigen hebben het reuze naar de zin gehad. Het was echt gezellig en het eten was zeer gevarieerd en bijzonder lekker. De opbrengt van netto € 332,19 wordt toegevoegd aan de kosten voor de aanschaf van een nieuwe geluidsinstallatie voor onze kerk.
 Foto-impressie benefietdiner 14 april 2023 – MvR

Wandelen op Stille Zaterdag

Op zaterdag 8 april 2023 (Stille Zaterdag) kwamen zo’n 20 mensen bij de katholieke kerk van Renkum bijeen. Daar stonden koffie/thee en paasbrood  vanaf half negen klaar.

Om negen uur begon de wandeling. Deze ging naar het kerkje op de heuvel in Heelsum, de Joseph in Heelsum, de PKN-kerk aan de Utrechtseweg in Renkum, de Rijnkapel in Renkum en om ongeveer 13:00 uur eindigden wij met een eenvoudige lunch in de PKN Kerk aan de Kerkstraat te Renkum. Overal werd stilgestaan bij het thema van de dag, soms door het zingen van een lied of het voordragen van een gedicht. Voor onderweg was er voor ieder stukje van de wandeling een gespreksvraag, zoals: “Wat heb je van huis uit meegekregen over kerk en geloof?” of “Als je op bedevaart zou gaan, met wie zou je dat dan willen en waarom?”. Deze jaarlijkse activiteit is bedoeld voor kerkgangers van diverse christelijke gemeenschappen en mensen, die niet kerkelijk zijn.

Eeuwenlang was ‘t Kerkje op de Heuvel in Heelsum verbonden met kasteel Doorwerth.
De heren van het kasteel financierden het in 1517.
Hoewel in 1566 de Beeldenstorm plaatsvond, had dit kerkje een katholieke pastoor tot 1617.

Palm Pasen activiteit 1 april 2023

n de katholieke kerk van Renkum konden kinderen uit de dorpen, die dat wilden een Palmpasenstok in elkaar zetten. Na de workshop volgde een optocht met muziek door de winkelstraat en bij sommige winkeleigenaren kregen de kinderen wat lekkers variërend van ijs tot kibbelingen. Ook werden de bewoners van het verzorgingshuis Rijnhof bezocht. Kinderen, die het wilden gingen de volgende dag ook een rondgang maken in het kerkgebouw. De Stichting Maria van Renkum organiseert activiteiten, die zowel voor kinderen uit de geloofsgemeenschap als daarbuiten zinvol en leuk zijn.
Foto-impressie Palmpasenoptocht en kerkdienst 2023

“De beste koffie van de week is die van na de preek!”

Met die uitspraak aan het einde van de kerkdienst op 12 maart 2023 in de katholieke kerk van Renkum kreeg de nieuwe pastoor Mauricio de lachers op zijn hand. Zijn eerste dienst als voorganger in Renkum werd zeer goed ontvangen. De uit Colombia komende priester sprak niet alleen goed Nederlands, maar kwam ook over als een warme per-soon, die duidelijk aangaf samen met de mensen van de geloofsgemeenschap er wat van te willen maken. Veel mensen waren aangenaam verrast en reageerden opgelucht en blij. Een sfeer van hoop en vertrouwen waar al zolang reikhalzend naar uitgekeken werd lijkt in de plaats te komen van een jarenlang heersend gevoel van gelatenheid.
 De beste koffie van de week is die van na de preek!

Wageningse protestanten op bezoek bij Maria van Renkum

Een groep van tien Wageningse protestanten bezochten de kerk te Renkum. Carmen zorgde voor koffie/thee met wat lekkers. We vertelden een en ander over onze kerk en de geschiedenis van het devote beeld Maria van Renkum. Een mooie reactie van een deelnemer kwam nadien via de e-mail:

“Ik ben nog vol van het bezoek. Wat een moed en vertrouwen om zo te blijven bouwen aan de kerk als plek van ruimte, bezinning, vindplek van liefde. Jullie hebben een prachtige historie, een mooie plek, maar bovenal een groot geloof en ik denk dat je dan de kracht krijgt om bergen te verzetten! Mij heeft het geraakt en ik ben van plan om binnenkort nog eens in alle rust terug te komen.”
(zie foto)

 Wageningse protestanten op bezoek bij Maria van Renkum – 2023

2022

De kaart rechts afgebeeld wordt deze dagen in Renkum-Heelsum huis-aan-huis verspreid. Op de achterzijde staat aanvullende informatie.
Zie de onderstaande link.
 Kerstkaart MvR 18-12-2022

Ter herinnering aan Ton Delsink
Ton Delsink begon met de mooie maquette van Bethlehem in onze kerk.Zijn werk wordt nu door anderen zo goed mogelijk voortgezet.
 Ton Delsink, dank voor je inzet!

Wat gebeurde er allemaal in december 2022 in en om ons kerkgebouw?
In en om de Mariakerk in december 2022 (foto-impressie) 6 jan. 2023  

Het spel van De Levende Kerststal was een groot succes

Na twee jaar corona mocht het spel van de Levende Kerststal nu eindelijk weer opgevoerd worden. Een half uur van te voren konden mensen foto’s bij de echte dieren maken. Er was bijzonder veel belangstelling. Het weer werkte mee en aanwezigen genoten van wat er te zien en te horen was. Na afloop van het spel buiten ging het programma in de kerk verder.

 De verbeelding als opmaat naar geloofsverdieping 2022 
Levende Kerststal
 Levende Kerststal Renkum 24 december 2022 foto-impressie JB

Geluidsinstallatie

In december worden wenskaarten huis-aan-huis verspreid. Ook komt er een advertentie in Katholiek Nieuwsblad. De opbrengst van de verkoop van oliebollen en dit soort acties zijn bedoeld voor de aanschaf van een nieuwe geluidsinstallatie in het kerkgebouw.

Bestellingen kunnen gedaan worden via de gegevens in de onderstaande link
 Oliebollen Actie Mariakerk Renkum

Van donker naar licht

Een nieuw, fraai vormgegeven boek met daarin een bijdrage over de RK bedevaartkerk te Renkum. In dit boek staat naast een artikel over onze kerk te Renkum ook het lied van Maria van Renkum afgedrukt.

Aandacht wordt o.a. gegeven aan wat er allemaal in en rond ons kerkgebouw in de decembermaand plaatsvindt.

Door een boek aan te schaffen steun je ook financieel het werk van de Stichting.
 Van donker naar licht – boek met bijdrage RK kerk Renkum 2022

Van Donker naar Licht

Red Wednesday: onze kerk in het rood

Met Red Wednesday vestigde ook de katholieke Mariakerk te Renkum op woensdag 23 november 2022 de aandacht op het lot van miljoenen vervolgde, onderdrukte en bedreigde gelovigen in de hele wereld. Wereldwijd worden rond deze dag honderden kerken, kloosters, monumenten en openbare gebouwen in bloedrood verlicht. De vervolging van gelovigen neemt wereldwijd toe. Christelijke minderheden zijn vaak slachtoffer. In diverse landen hebben mensen en organisaties het op hen gemunt. In het rapport “Vervolgd en vergeten 2022” staat te lezen over de vervolging van Christenen wereldwijd. Uit betrokkenheid met verdrukten kleurde de voorgevel van ons kerkgebouw van 17.00 tot 22.30 uur bloedrood.
Mariakerk Renkum bloedrood verlicht – 2022
 Samenvatting Rapport Vervolgd en Vergeten 2022

DSC_0518 23112022 JB

Sint Maarten

Ruiters te paard met trompetten geven het startsignaal voor de lampionnenoptocht. Dan volgt Sint Maarten en vervolgens de kinderen met ouders etc. Langs de route hebben veel aanwonenden gehoor gegeven aan onze oproep om een kaarsje op de vensterbank te branden. Hier en daar stonden mensen met snoepgoed klaar. Na terugkomst zien we en arme bedelaar bij de ingang van het kerkgebouw zitten. Hij zit vlak bij het vuur om zich nog wat te kunnen warmen. De kinderen gaan het gebouw in net als Sint Maarten, die de arme man meeneemt en hem zijn mantel geeft.

Via de scholen waren de week ervoor 1000 kleurplaten uitgedeeld. Op de achterzijde stond informatie over Sint Maarten en werd erop gewezen om aandacht te hebben voor elkaar en anderen te helpen als dat nodig is.  Sint Maarten 2022 – fotoimpressie

Enkele bedevaarten in 2022

“Voor Maria hoef je niet ver weg te gaan, zoals naar Lourdes – hoewel dat natuurlijk een unieke ervaring is. Vanuit de Liemers kunnen we ook dicht bij huis op bedevaart gaan, namelijk bij Maria van Renkum, in de volksmond bekend als Vrouwe van Gelderland.” Met deze woorden in de Eucharistieviering opende pastoor Thanh van de parochie St. Willibrordus het bezoek van 34 leden van De Zonnebloem uit Zevenaar-oost e.o. op 13 oktober 2022.
 Zevenaarse Zonnebloemdag bij Maria van Renkum ‘22

Pelgrims vanuit het Bisdom Groningen-Leeuwarden bezoeken Maria van Renkum op 8 oktober 2022

50 Gelovigen uit voornamelijk Drenthe en Groningen bezochten onze kerk als sluitstuk van een 13-daagse pelgrimsreis onder de titel “Maria’s met een bijzondere gave”. De pelgrimsreis ging naar bedevaartsoorden in Duitsland, Oostenrijk, Italië, Monaco, Frankrijk, België en eindigde met een bezoek aan onze bedevaartkerk te Renkum. Peter Wellen, voorganger tijdens de dienst zei, dat het een voorrecht was om op voorspraak van Maria van Renkum bijeen te mogen zijn in de mooie kerk van Renkum
 Pelgrims uit het noorden – Maria van Renkum – 8 oktober 2022

Ziekenbedevaart 2022

31 Mei, een spannende dag voor het bedevaartsoord Maria van Renkum: de eerste bedevaart speciaal voor zieken en senioren sinds 2019 (en de 64e sinds 1956}. Wat zou het na ijleffect van de coronatijd zijn, wat voor weer zou het zijn, zou het vervoer goed gaan, en bovenal: hoe zou de opkomst zijn?

De verwachtingen werden overtroffen: er kwamen ruim 40 pelgrims vanuit de parochie en elders en nog eens 25 kerkgangers zorgden voor het goede verloop van de bedevaart. Plus 20 kinderen, die een bloemenhulde brachten aan Maria en bloemetjes uitreikten aan de bedevaartgangers.
 Foto-impressie Ziekenbedevaart Renkum 2022

Mini Concerten in onze kerk in 2022

De Pastoraatsgroep organiseert maandelijks miniconcerten in onze kerk. Deze zijn altijd gratis voor wie dan ook. Na afloop wordt een vrijwillige gift gevraagd. Met de opbrengst wil men het orgel laten restaureren. Omdat het hier over geloofsgemeenschap overstijgende activiteiten gaat promoten wij als Stichting deze concerten waaraan musici overigens kosteloos meewerken.


Van de volgende miniconcerten zijn in 2022 door ons fotoreportages gemaakt:
5.

Mini concerten

Op 26 november 2022 speelde Co Check vlotte muzikale nummers met zang afkomstig uit Zuid-Amerika en de Balkanlanden
 Het WereldOrkest Co Check speelde met succes in de Mariakerk te Renkum

4.
Buiten vielen vele druppels uit de hemel, binnen regende het mooie orgelklanken voortgebracht door Bernard van Beek. Op 24 september 2022 was het genieten van 16 muziekstukken rondom het thema Wanhoop-Hoop-Vrede. Het ging onder meer om liederen van Beethoven, muziekstukken uit de Night of the Proms en Valerius. ’t Was een prima concert!

Veel regen, mooie klanken – Airborne miniconcert RK kerk

Orgel concert

 

3.
Franse chansons, Duitse klassieke liederen vertolkt door Hanna Kodde. Zij bracht met organist Harry de Vries een ode aan het lied. Bijzonder aardig was een gecomponeerd nummer, dat over Renkum ging en voor het eerst voor en publiek werd gezongen op 30 juli 2022.

Mini zomerconcert kerkgebouw Renkum

2.
Debuutoptreden van Saxofijn 28 mei 2022 in de katholieke kerk van Renkum. Hoewel de meeste mensen het waarschijnlijk niet hadden verwacht, klonken de vertolkte nummers in de gewijde kerk heel passend. De muzikale klanken vloeiden in een bijna hemelse sfeer in elkaar over. Een absoluut hoogtepunt was de uitvoering van een compositie van Bruce A. Evans genaamd Suo Gan.
Saxofijn 28 mei 2022 in de katholieke kerk van Renkum

Debuutoptreden van Saxofijn

 

1.
Op 26 februari vond het eerste miniconcert in 2022 plaats. Het betrof een uitvoering van het Klezmer ensemble Ha’Chalon (= Het Venster). Het was een indrukwekkend concert. Eerst volgde er wat uitleg over Joodse muziek en cultuur, dan een uitvoering met muziek en zang waarvan Der Mirjambrunnen, Klezmerparty Weddinghora en Shalom hoogtepunten zijn.

 Foto-impressie eerste concert in 2022 – Ha’Chalon

culturele manifestaties 2022

Voor wie steek jij een kaarsje op

Op 5 oktober ’22 maakte KRO-NCRV in de katholieke kerk van Renkum tv-opnamen voor het programma “Voor wie steek jij en kaarsje op”. Dit in verband met Allerzielen. De uitzending ervan is te zien op NPO2 op donderdag 3 november tussen 18.30-19.00 uur.


TV opnamen KRO-NCRV in de RK kerk van Renkum – 051022

Voor wie steek jij een kaarsje op?

Foto-impressie Maria ten Hemelopneming 2022

Maria-Tenhemelopneming of de Tenhemelopneming van Maria is een christelijke feestdag waarop de opneming van Maria in de hemel “met lichaam en ziel” wordt herdacht en gevierd. De term Maria Hemelvaart is ingeburgerd maar theologisch niet correct. De Hemelvaart is enkel voorbehouden voor haar Zoon, Jezus Christus. Maria is Tenhemelopgenomen.

Jaarlijks op 15 augustus worden de kerkdienst en de processie in het park gehouden. Het gezellige samenzijn na afloop is altijd plezierig en goed voor de onderlinge contacten.

 Foto-impressie Maria ten Hemelopneming 2022

Communicantjes welkom op Sacramentsdag Renkum

Op zondag 23 juni 2022 vond er in Renkum een Eucharistieviering plaats met aansluitend de Sacramentsprocessie door het Rosarium Mariae, het park gelegen rondom de kerk. De viering had een kindvriendelijk karakter, zodat dit hoogfeest met processie ook begrijpelijk was voor kinderen. Voor alle kinderen gold dat zij bloemblaadjes mochten meenemen om uit te strooien tijdens de processie. Uiteraard waren alle parochianen welkom om dit mee te vieren.        

Sacramentsdag valt op de tweede donderdag na Pinksteren, maar wordt gevierd op de zondag erna, Sacramentszondag. Gevierd wordt dat Jezus Zichzelf onder de gedaante van brood en wijn aan de gelovigen wil geven als voedsel en onder de mensen wil blijven.
 Communicantjes welkom op Sacramentsdag Renkum

Priesterwijding Erik Rozeman

Willem Jacobus kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht, heeft op 18 juni 2022 Erik Rozeman tot priester gewijd. De plechtigheid vond plaats in de Sint Catharinakathedraal te Utrecht. Er werd schitterend gezongen door het koor van onze parochie. Veel mensen, ook van de geloofsgemeenschap Renkum-Heelsum waren aanwezig. De Stichting Maria van Renkum was eveneens present. We hopen in Renkum nog vele jaren gebruik te mogen van Eric Rozeman als priester en verwachten van hem inzet om met name jonge mensen enthousiast te krijgen voor de kerk. Er volgde ‘n gezellige receptie met koffie/thee en belegde broodjes. Daarna gingen de meeste mensen uit onze parochie weer naar de bus, die hen naar Gelderland bracht.
 Priesterwijding Erik Rozeman – 2022

Hemelvaartsdag 26 mei 2022 - een Renkumse katholieke traditie

Zo’n 15 mensen deden aan het dauwtrappen mee. We verzamelden ons om 07.00 uur bij de kerk en wandelden door de Jufferswaard naar de Noordberg. Bovenaan zagen we een prachtig panorama over de Rijn. Vervolgens liepen we terug, soms over de gebaande paden, soms ook niet. Af en toe werd er stilgestaan en luisterden we naar een tekst, die een deelnemer oplas of werd er o.l.v. Hans een lied gezongen. Bij terugkomst had Carmen met behulp van Glenn voor een mooie ontbijttafel gezorgd.

Foto-impressie:
 Dauwtrappen vanuit de Renkumse katholieke kerk – 2022

Dauwtrappen 2022

Op zaterdag 16 april 2022 konden gelovigen en zinzoekers in Renkum en Heelsum samen wandelen van kerk tot kerk.

Bezocht werden de Mariakerk van Renkum, het kerkje op de heuvel in Heelsum, De Joseph in Heelsum, de PKN kerk aan de Utrechtseweg, de Rijnkapel van de vrijzinnigen en de KPN kerk aan de Kerkstraat te Renkum. Tijdens de wandeling werd telkens een meditatievraag aangereikt, zoals: Wat doet kunst in de kerk met jou?

Deze activiteit is geloofsgemeenschap overstijgend en wordt door de Stichting Maria van Renkum gepromoot in het kader van het zoeken van verbinding met andere christelijke organisaties en dorpsinwoners. Ruim 25 deelnemers deden mee. Het weer was geweldig, de sfeer uitstekend!

Foto-impressie Kerkenwandeling Stille Zaterdag 16 april 2022

Wandelen 1

Palmpasen werd een succes! Het was gezellig in Renkum

De Stichting Maria van Renkum organiseerde voor kinderen uit de dorpen Renkum-Heelsum op zaterdagmiddag 9 april 2022 een workshop. Je kon een palmpasenstok versieren, eieren schilderen en meedoen aan spelletjes, zoals lopen met een lepel met een ei erop, het gooien van stoffen wortels op bussen voor een hazenhok. Tussendoor waren er versnaperingen, die uitgedeeld werden, was er drinken en voor meehelpende ouders natuurlijk koffie met paasbrood.

Het was een en al gezelligheid. De goden waren goed gezind, want tussen de buien met regen met hagel klaarde de lucht ineens op. De zon kwam zelfs tevoorschijn en de optocht door de Dorpsstraat kon volgens planning beginnen. Hazen liepen mee. De muziek bracht de stemming er goed in.

Sommige winkeliers deelden voor de meelopende kinderen wat lekkers uit en de oudjes van Rijnhof konden van achter de ruiten de vrolijke boel gadeslaan. Ruim 25 kinderen deden aan de optocht mee.

Optocht palmpasen

De organisatie kan terugkijken op een geslaagde middag waarbij een mix van kinderen vanuit de geloofsgemeenschap en daarbuiten betrokken waren.
Palmpasen workshop, spelletjes en optocht werden succesvol in Renkum – 2022 MvR

De Dolle Instuivers gaan traditioneel eerst naar de kerk

 

De Dolle Instuivers, carnavalsvereniging Renkum/Heelsum heeft als organisatie nog duidelijk een link met de katholieke kerk te Renkum. Jaarlijks is er een carnavalsmis een klein moment van bezinning in het grote feest weekend.

Foto-impressie Kindernevendienst Katholieke kerk te Renkum d.d. 20 febr. 2022 – Voorbereiding Carnaval
Foto-impressie Carnavalsmis Katholieke kerk te Renkum 2022

2021

De Kerst(inloop)markt was een succes!

De  hele  dag  door liepen  mensen af en  aan. Sommigen  kwamen een kaars aansteken,  anderen  keken  naar  de stalletjes  of  wandelden zomaar wat rond. Het was niet druk, maar best wel gezellig!

 Foto-impressie Kerstmarkt 18 december 2021

Kerst(inloop)markt Renkum

St. Maarten

De Stichting Maria van Renkum organiseerde een Sint Maartensfeest. Al eerder konden kinderen op school uitgedeelde kleurplaten bij de bibliotheek inleveren. Op 12 november was er ‘s middags een inloop workshop lampion maken. Die werd goed bezocht. Er was een  gezellige drukte. ’s Avonds ging muziekvereniging Excelsior de straat op, gevolgd door een tweespan paarden met Sint Maarten. Veel kinderen met ouders en verlichte lampionnen sloten zich daarbij aan. Vuurkorven stonden op het kerkplein en bij terugkomst werd er in de kerk gezongen, verteld en kregen kinderen warme chocolademelk, een mandarijntje en door de organisatie gebakken koekjes in de vorm van paarden. Al met al een gewaardeerde happening, leuk, veel belangstelling en voor herhaling vatbaar.
 Programma Sint Maarten 2021
 Ingeleverde kleurplaten Sint Maarten 2021 – 23x-gecomprimeerd
 Foto-impressie Sint Maarten – Stichting Maria van Renkum – 12 nov. 2021

Stint Maarten

Culturele Manifestaties in of rondom de Mariakerk te Renkum

In iedere bijlage staat afzonderlijk vermeld of de Stichting deze organiseerde of niet. De activiteiten horen in ieder geval thuis in het streven van passend meervoudig gebruik van het kerkgebouw en ze zijn tevens bedoeld voor mensen waar dan ook vandaan.

Concert 19 september 2021

1. Orgelconcerten (laatste zaterdag van de maand) / Organisatie Pastoraatsgroep
 Orgel in Renkum klinkt weer – 2015
 Culturele manifestaties kerk Renkum – Orgelconcerten
 Concert – Ode aan het lied – 30 okt. 2021
 Concert Muziekgezelschap Spaenwijn RK kerk Renkum 27-11-21

2. Concerten in onze kerk / externe organisatie
A. Petite Messe Solenelle (1864)
Culturele manifestaties kerk Renkum – Petite Messe Solenelle (1864)
B. Stabat Mater van Giovanni Battista Pergolesi (1736)
 Foto-impressie Stabat Mater 2021

Spaar voor de kerk bij PLUS Renkum

De actie liep van 5 september t/m 20 november 2021 inclusief een uitloopweek om gegevens te mogen verwerken. Die tijd is inmiddels voorbij. De Stichting Maria van Renkum dankt de PLUS en alle mensen, die de sponsorpunten aan ons beschikbaar stelden! We eindigden op de derde plaats op de lijst van twintig deelnemers en kregen uiteindelijk over de hele periode 4391 punten aan vouchers binnen. Dit betekende een opbrengst van 916 euro uit het totaal te verdelen bedrag van 10.000 euro. Een fantastisch resultaat!
 Geef sponsorpunten aan de Stichting Maria van Renkum
 Einduitslag sponsorpunten PLUS 2021

Donatie Plus Renkum

Foto-impressie 1e Cake Sale RK Kerk 16 mei 2021

Er werd gebakken en gekocht. De eerste “Cake Sale” vond plaats onder een stralende zon, net tussen de buien door en bracht 361 euro op. De opbrengst kwam ten goede aan het onderhoud van het openbaar toegankelijk park, dat rondom het kerkgebouw ligt. Leuk te zien, dat mensen zowel na afloop vanuit de dienst als van buitenaf aan kwamen lopen om gebak te kopen. Het was gezellig en voor herhaling zeker vatbaar. Dank aan allen, die koekjes, gebak e.d. van huis uit meenamen en dit voor de kerkdienst inleverden. Ook dank aan de kopers en de helpers ter plekke!
 Cake Sale 16 mei 2021
 Foto-Impressie Cake Sale RK Kerk 16 mei 2021

Cake Sale

Cuypersgenootschap

Het bestuur van het Cuypersgenootschap heeft schriftelijk laten weten met veel waardering kennis genomen te hebben van onze activiteiten voor behoud van de kerk. Het Cuypersgenootschap is een landelijke vereniging van vrijwilligers met als doelstelling erfgoed uit de periode vanaf 1850 te behouden voor het nageslacht, ze werken veel samen met Heemschut en onderhouden nauwe contacten met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Mariakerk in Renkum is nu officieel een gemeentelijk monument

De gemeente Renkum heeft de Onze Lieve Vrouw Ten Hemelopnemingkerk aan de Utrechtseweg in Renkum toegevoegd aan de monumentenlijst. De kerk wordt al enige tijd met sluiting bedreigd. Het Amsterdamse Cuypersgenootschap vroeg de gemeente eind vorig jaar het pand de gemeentelijke monumentenstatus te geven. Dit naar aanleiding van het plan van de Titus Brandsmaparochie om de kerk af te stoten. Mocht de kerk verkocht worden, dan zou deze door de nieuwe eigenaar gesloopt kunnen worden. Die optie is nu van de baan, tot vreugde van de stichting Maria van Renkum, die zich inzet voor behoud ervan. 
 20 Persbericht monumentenstatus kerk Renkum
 Waardebepaling kerk OLV ten Hemelopneming Renkum
 Bouwgeschiedenis kerk OLV ten Hemelopneming Renkum
 Pierre Cuypers

Definitieve toekenning monumentenstatus

Bijzonder blij zijn we met de definitieve toekenning van een monumentenstatus van vooral onze kerk en het parochiehuis. Hiermee is de eerste doelstelling van de Stichting bereikt t.w. het behoud van deze gebouwen voor de dorpsgemeenschap. Fijn, dat het bankenplan genoemd in de waardering expliciet genoemd wordt. Een mogelijke ontwikkelaar kan bij een eventuele verkoop nu amper nog iets met het gebouw. Ook zijn we ingenomen met de opmerkingen over het park om het kerkgebouw. Men is van mening, dat de kerk met het ruime voorplein en de groene setting een markant punt in het dorp is. Dat vinden wij natuurlijk ook. 

Op dit moment is de Stichting in overleg met het kerkbestuur PzTB. Wij hopen op korte  termijn niet alleen erfpachter te mogen worden van het kerkgebouw, maar ook deze winter te kunnen investeren in een nieuwe verwarmingsinstallatie en in het voorjaar met het herstel van het kerkgebouw te kunnen beginnen.

Dit waren voorwaarden van de eigenaar, het kerkbestuur, om de kerk voor de komende vijf jaar open te houden met de functie, die het heeft. De Stichting is voornemens t.z.t. het kerkgebouw over te nemen. Voor wat betreft onze visie en plannen verwijzen we naar onze website op pagina 1 waar in het document “Project Maria van Renkum 2020-2025” meer te lezen valt.
 Besluitenlijst 2021-01-12
 Renkum – OLV ten Hemelopneming – complexbeschrijving def
 Aanwijzingsbesluit voornemen tot (28 april 2020) getekend
 Bekijk de promotiefilm Kerk van Renkum

DSC_0115

2020

Het publiek koos onze kerk als “Meest gastvrije kerk van Oost Nederland”

Van de 69 kerken uit Overijssel en Gelderland die in maart 2020 zijn aangemeld voor de Verkiezing van de Meest Gastvrije Kerk van Oost-Nederland, zijn door een vakkundige jury tien kerken genomineerd, zoals, onze kerk, officieel geheten:  Onze Lieve Vrouw Tenhemel opneming. Doel van de verkiezing is dat kerken worden geactiveerd meer activiteiten te ondernemen die de gastvrijheid moeten bevorderen. “Kerken zijn visitekaartjes en centrale ontmoetingsplaatsen in wijken, dorpen en steden. Dat mogen ze best uitstralen”, vertelde Wim den Braber van Welkom in de Kerk, de stichting die de verkiezing organiseert. “Als er meer te doen is op deze centrale plekken, verhoogt dit de levendigheid en dynamiek. Gastvrije kerken kunnen met hun religieuze en culturele schatten uit het verleden een impuls geven aan het toerisme.” 

Het publiek heeft onze kerk aangewezen als meest gastvrije kerk van Overijssel/Gelderland. Van de publieksprijs van 1000 euro hebben we 33 stoelen voor ons kerkkoor gekocht. Zie verder het promotiefilmpje, het verslag van de mystery guest etc.
Dit is het promotiefilmpje voor de Mariakerk van Renkum:
 https://www.youtube.com/watch?v=eanLQEUM3EA
 Verslag mystery guest – Katholieke Kerk Renkum
 Publieksprijs Katholieke Kerk Renkum
 Tien genomineerde kerken Verkiezing Meest Gastvrije Kerk bekend
 Zie pagina 2 van de wervingskaart.

Publieksprijs

Benefietdiner

Het was ‘n geslaagde bijeenkomst in een  mooie ambiance met voortreffelijk eten en prachtige muziek.  Dit in ‘n uitstekende sfeer. Door aanwezigen werd niet alleen verbondenheid  ervaren, maar er kwam ook geld binnen uitsluitend voor onze Mariakerk. Er waren 80 aanwezigen d.d. 6 februari 2020, de netto-opbrengst was 2914,05 euro t.b.v. het onderhoud  kerkgebouw te Renkum Na afloop kreeg iedereen een rode roos. 
Impressie Benefiet Diner 6 febr. 2020 MvR

24 uurs gebedsbijeenkomst

Paus Franciscus vraagt aandacht voor de waarde van een 24 uurs gebedsbijeenkomst. We vragen, bidden, dat Maria van Renkum, die ons zowel nabij als een weg naar Jezus is, ook in ons bedevaartsoord blijft. We begonnen op zondagavond 19 april. Er was een rooster van wie welk uur aanwezig zou zijn.  Wie niet van te voren intekende kon natuurlijk op ieder moment aanwezig zijn en bepaalde zelf hoelang je bij Maria van Renkum wilde zijn. Iedereen van de parochie Zalige Titus Brandsma, maar ook randkerkelijken en anderen waren van harte welkom.
 24 uur aanwezigheid bij Maria van Renkum 19 of 20 april 2020 DEF

Sommige mensen waren meerdere uren aanwezig, alles bij elkaar hebben afgerond 50 verschillende mensen aan de activiteit meegedaan. De sfeer was goed, dankbaarheid werd getoond en sommigen spraken uit om een en ander te herhalen….

Het katholieke kerkgebouw kan nu gered worden

Het verspreiden van de wenskaart was een succes

Dank aan Richard, Mirjam, Gerrit, Marion, Mia, Nicole, Rina. Anja, Roelie, Anne-Marie, Sylvia en John voor het verspreiden van de wenskaarten in Renkum, Heelsum en een deel van Doorwerth. Mede dankzij hun inzet hebben veel mensen ook gelden gedoneerd. Aan inkomsten noteerden we 1992,50 euro, aan uitgaven (drukwerk) 265,68 euro, zodat ruim 1.700 euro netto binnenkwam.
 Wenskaart MvR 2020-2021

2019

Marialied Renkum

You Tube

Als je op  YouTube zoekt naar “Marialied Renkum” of je typt in de zoekbalk: https://www.youtube.com/watch?v=vsI2mTHMibU dan kun je het Caeciliakoor van de bedevaartkerk te Renkum vinden en het fraaie Renkumse Marialied beluisteren. De tekst is eveneens in de opname verwerkt, zodat je zelfs mee kunt zingen. Natuurlijk vind je de video, een verkleind beeld ook op onze websitepagina Media. Het kerkkoor is regelmatig in diensten te beluisteren en wordt door aanwezigen erg gewaardeerd.

Kerkkoor

Project toeristische bewegwijzering in de gemeente Renkum

Voor de zomer van 2019 heeft de Stichting Maria van Renkum aangegeven graag te willen deelnemen aan het kortlopende project Toeristische bewegwijzering in de gemeente Renkum. Dit voorjaar worden enkele borden voor de komende vijf jaar geplaatst.

Donderdag 23 januari heeft de gemeente Renkum samen met het Toeristisch Platform Lage Veluwe en Uit®waardede eerste nieuwe toeristische borden op Kievitsdel – onthuld. Dit is het startschot voor de plaatsing van de nieuwe toeristisch-recreatieve bewegwijzering in de gemeente Renkum. De gemeente maakt zo de ambitie waar om het toeristisch aanbod van de gemeente bereikbaar en toegankelijk te maken, en de zichtbaarheid van dat aanbod te vergroten.

03 Persbericht Toeristische bewegwijzering
Overzichtskaart bordlocaties Maria van Renkum
Toeristische borden Maria van Renkum 

borden

Basisfolder: een drieluik van zes pagina’s

Begin september 2019 zijn we begonnen met het verspreiden van kleurrijke folders: een drieluik met 6 pagina’s op hoogwaardig papier. De folder is ook digitaal te vinden
 MvR 222952 St Maria van Renkum folder A4 6 pags

Restauratie kerkgebouw

Aan Monumentenwacht Gelderland hebben we met instemming van het parochiebestuur op onze kosten opdracht gegeven te komen met een plan tot restauratie, dit mede in verband met achterstallig onderhoud. We ontvingen op 30 oktober een Plan tot herstel 2020-2025, hetgeen inclusief de kosten van de rapportage neerkomt op een kostenpost van afgerond 250.000 euro.
 Herstelplan RK kerk Renkum 28-10 2019

Excursie

In het najaar van 2019 vond een door onze Stichting georganiseerde geslaagde excursie naar de heiligen-beeldententoonstelling in Kranenburg bij Vorden plaats. Zie voor impressie toegevoegde bestand:  Impressie Excursie Beeldententoonstelling Kranenburg

Kerstmarkt en soep

Op vrijdag 13 december vanaf 17.00 uur tijdens de lichtjesavond werden er bij de katholieke kerk te Renkum koppen soep verkocht. De opbrengst is naar onze Stichting Maria van Renkum gegaan. Hans, dank voor je inzet. De opbrengst van de succesvolle kerstmarkt is naar Wageningen (Parochie Titus Brandsma) overgemaakt. Dank aan alle vrijwilligers

DSC_0455 (2)