STICHTING MARIA VAN RENKUM

Voor het op duurzame wijze behouden van de Renkumse bedevaartskerk

 

“Mogen de mensen  van onze tijd,

die vaak ondergedompeld zijn in het lawaai,

opnieuw de waarde van de stilte ontdekken

en daarin de stem van God en de medemensen beluisteren.”

 

Paus Franciscus, gebedsintentie voor september 2013

16 maart 2023

Benefietdiner

Op vrijdag 14 april 2023 is eenieder die dat leuk vindt van harte welkom deel te nemen aan een benefietdiner in Boscafé De Beken te Renkum. De netto-opbrengst is bestemd voor de aanschaf van een nieuwe geluidsinstallatie voor het katholieke kerkgebouw te Renkum. Kom je ook?

Je kunt je aanmelden. Zie de toegevoegde bijlage
 Save the date – Benefietdiner te Renkum 14 april 2023

“De beste koffie van de week is die van na de preek!”

Met die uitspraak aan het einde van de kerkdienst op 12 maart 2023 in de katholieke kerk van Renkum kreeg de nieuwe pastoor Mauricio de lachers op zijn hand. Zijn eerste dienst als voorganger in Renkum werd zeer goed ontvangen. De uit Colombia komende priester sprak niet alleen goed Nederlands, maar kwam ook over als een warme per-soon, die duidelijk aangaf samen met de mensen van de geloofsgemeenschap er wat van te willen maken. Veel mensen waren aangenaam verrast en reageerden opgelucht en blij. Een sfeer van hoop en vertrouwen waar al zolang reikhalzend naar uitgekeken werd lijkt in de plaats te komen van een jarenlang heersend gevoel van gelatenheid.
 De beste koffie van de week is die van na de preek!

Wageningse protestanten op bezoek bij Maria van Renkum

Een groep van tien Wageningse protestanten bezochten de kerk te Renkum. Carmen zorgde voor koffie/thee met wat lekkers. We vertelden een en ander over onze kerk en de geschiedenis van het devote beeld Maria van Renkum. Een mooie reactie van een deelnemer kwam nadien via de e-mail:

“Ik ben nog vol van het bezoek. Wat een moed en vertrouwen om zo te blijven bouwen aan de kerk als plek van ruimte, bezinning, vindplek van liefde. Jullie hebben een prachtige historie, een mooie plek, maar bovenal een groot geloof en ik denk dat je dan de kracht krijgt om bergen te verzetten! Mij heeft het geraakt en ik ben van plan om binnenkort nog eens in alle rust terug te komen.”
(zie foto)

 Wageningse protestanten op bezoek bij Maria van Renkum – 2023

Een fraaie promotiefilm over de RK kerk te Renkum

Palm Pasen activiteit 1 april 2023

Met Palm Pasen is een goede traditie om een Palm Pasenstok te maken en te versieren.Die stok bevat de symbolen van de Goede week: van het onthalen van Jezus, zijn laatste avondmaal en zijn lijden. Maar alles leidt er naar toe dat Jezus niet alleen zal sterven maar ook weer zal opstaan!
We genieten van de lente, alles komt weer uit, fris en groen. We laten de winter achter de rug en zijn blij met de bloemen die weer gaan bloeien en de bomen die weer uitkomen.

Om de traditie in ere te houden, is tegen een kleine vergoeding, op zaterdagmiddag 1 april van 13.30 tot 16.00 uur gelegenheid in de pastorie van onze kerk om

 • een Palm Pasen stok versieren (incl. kruis);
 • eieren te versieren;
 • paasspelletjes doen;
 • op de foto gaan met de paashaas;
 • onder muzikale begeleiding mee te doen met een optocht in het dorp Renkum (winkelstraat en verpleeghuis Rijnhof).

Opgeven kan (liefst) vóór 25 maart via palmpasen.renkum@gmail.com

Publicaties

Tijdschrift Met Hart en Ziel

Het magazine Met Hart & Ziel is een uitgave van het programma Toekomst Religieus Erfgoed. Dit nummer geeft een indruk van het gesprek over de toekomst van ons religieus erfgoed, zoals dat eind 2021 in de samenleving gevoerd is. In een column noemt Herman Pleij het ‘religieus erfgoed als noodzaak’. Verder komen de kerkenvisies uitgebreid aan de orde en onderwerpen die te maken hebben met het behoud, beheer, openstelling en herbestemming van kerkgebouwen. Zorgvuldig een balans vinden tussen het sacrale en het profane is daarbij de opgave, zoals Floris Alkemade in zijn column betoogt.

In de uitgave Hart & Ziel vonden we een publicatie over onze kerk.
Pag. 37 Kerk Renkum Ministerie OCW 2022

Katholiek Nieuwsblad

Als een kerk verdwijnt, verstomt vaak het christelijke geluid in een gemeenschap. In Renkum is door recente ontwikkelingen de beoogde sluiting van de Mariakerk voorlopig van de baan. Men probeert de veranderende rol van het kerkgebouw aan te wenden om opnieuw te evangeliseren.

Dit artikel kwam tot stand met medewerking van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
Zie toekomstreligieuserfgoed.nl

 Artikel MvR in KN 15-10-2021

Gastvrije kerk

Doordeweeks van half tien tot twaalf uur staat de koffie/thee voor eenieder, die zin heeft klaar in de pastorie. Wij willen een gastvrije kerk zijn en dat betekent o.a. een goede ontvangst, gelegenheid voor een praatje enz.

Als stichting hebben we een vlag en bordje gekocht om passanten, die dat niet goed weten hierop te attenderen. Iedere doordeweekse ochtend en tijdens de zondagse kerkdiensten van de parochie wordt de vlag geplaatst en na afloop telkens weggehaald. Ook staat er een bordje met de tekst: “De koffie is klaar, kom gezellig verder” achter het raam van de ontvangstkamer. En dat natuurlijk op de tijden, dat er inderdaad koffie/thee geschonken wordt.

Neem eens een dorpsgenoot of iemand van elders mee!

Koffievlag aangepast

Chapeau voor alle vrijwilligers

“Mensen maken Nederland”, was het motto van het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet 2021. We zouden ook kunnen zeggen “Onze Mariakerk leeft dankzij de inzet van velen”. En dat geldt ook weer voor 2022! Als voorbeeld rechts een foto m.b.t. het onderhoud van het park, dat om ons kerkgebouw ligt.  
Onze geloofsgemeenschap mag zich gelukkig prijzen met zoveel vrijwilligers, die uiteenlopende werkzaamheden verrichten. Hoeveel geld wordt daarmee wel niet uitgespaard! Maar het allerbelangrijkste is het plezier dat men eraan beleeft, de leuke gesprekken die ontstaan, de liefde voor het werk. Wat een mooie geloofsgemeenschap hebben we! Zo zijn er mensen, die wekelijks het park rondom de kerk onderhouden.

 Vele malen dank voor de inzet van alle vrijwilligers!
 Niets is vanzelfsprekend – Bloemen Renkum
 Fotocollage Onderhoud Park
 Hans Gelderman 50 jaar dirigent Renkums koor
 Vrijwilligers zijn goud waard! 2

Mariakerk Renkum: een pelgrimstocht waard

In première gegaan op 29 okt. 2020
 Bekijk de promotiefilm Kerk van Renkum

Uw e-mailadres
Wie zijn/haar e-mailadres aan ons doorgeeft (stichtingmariavanrenkum@outlook.com) ontvangt regelmatig een nieuwsbericht of op verzoek thuis per post. Een briefje deponeren met uw adres in de brievenbus (hal van het kerkgebouw) volstaat.

Comité van Aanbeveling

Graag noemen we onze leden van het Comité van Aanbeveling voor behoud  van het Mariabeeld,  de Bedevaartskerk met het meditatiepark te Renkum:

 1. Jeroen R.V.A. Dijsselbloem, destijds minister van Financiën van Nederland.
 2. Dhr. Alexander Rinnooy Kan voormalig voorzitter van de SER, van VNO, Senator, Rector Magnificus etc.
 3. Johan J.B. Oosterman, Hoogleraar Oudere Nederlandse letterkunde, Radboud Universiteit Nijmegen
 4. Peter Jan Margry, Hoogleraar Europese Etnologie – Religieuze cultuur, Universiteit van Amsterdam. Publicatie Standaardwerk  Bedevaartsplaatsen in Nederland, 4 delen (1997-2004)
 5. Jos A.M. Koldeweij, Hoogleraar Kunstgeschiedenis van de Middeleeuwen, Radboud Universiteit Nijmegen
 6. Antoine P.L. Bodar, priester en Hoogleraar Christendom Cultuur en Media aan de Universiteit van Tilburg
 7. Paul Campman, horeca-ondernemer, ambassadeur Maria van Renkum
 8. Dominee Dick Juijn, predikant te Delden, ambassadeur Maria van Renkum

Financiële steun blijft belangrijk

We kunnen het kerkgebouw weer verwarmen. De installatie werkt gelukkig weer. Maar er moeten nog aardig wat restauratiewerkzaamheden gedaan worden. Bovendien hebben we naar de nabije toekomst toe meer wensen in ons project verwoord. Omdat de komende jaren de Stichting ook de zorg heeft te dragen voor het normale onderhoud moeten we blijven werken aan het werven van inkomsten. Daarom worden nog steeds externe bronnen aangeboord, acties gevoerd e.d. Zo lopen nog contacten met fondsen, bedrijven en (niet)gelovigen van elders. Dat is nodig, omdat de Stichting richting het kerkbestuur uitgesproken heeft de geldstroming via de kerkbalans t.b.v. de parochie niet te zullen en willen verstoren.

De Stichting Maria van Renkum heeft als rekeningnummer
NL53 INGB 0009 0098 81 en hoopt met uw steun de kerk te kunnen behouden. Tips zijn ook van harte welkom!

Culturele ANBI-status

De Belastingdienst heeft schriftelijk een verklaring verzonden waarin staat, dat de Stichting Maria van Renkum vrijgesteld is van een belastingplicht en dat de Culturele ANBI-status uitgedragen mag worden, zodat mensen bij het doneren van giften ook een belastingvoordeel kunnen krijgen.  Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en de energiebelasting. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Hierdoor worden giften aan culturele ANBI’s gestimuleerd. Gelden, die op de rekening van de Stichting Maria van Renkum gestort worden komen geheel ten goede aan het doel. Er wordt geen verplicht percentage van ontvangen gelden afgedragen aan het bisdom hetgeen voor parochies wel geldt.

 MvR ANBI 859874692

ANBI status Stichting Maria van Renkum

Werf in je familie en/of kennissenkringen

Door de invoering van SEPA (Single Euro Payments Area) hebben we 1 Europese betaalmarkt met uniforme betaalproducten. Geen aparte regels meer per land, maar voor elk land dezelfde richtlijnen.Met een incasso machtig je de Stichting Maria van Renkum (de incassant) om jaarlijks een afgesproken bedrag van iemands rekening af te schrijven. We hopen, dat eenieder in zijn eigen woonomgeving of binnen zijn familie waar dan ook  mensen bereid vindt een bedrag via automatische incasso te doneren. Op die manier genereren we ook een voorspelbaar bedrag aan inkomsten. 
Doorlopende machtiging t.b.v. Stichting Maria van Renkum

Obligaties

De Stichting Maria van Renkum geeft obligaties van 250 euro per stuk uit om meer financiële armslag te krijgen. De leningen worden uiterlijk in december 2024 terugbetaald of met instemming verlengd. Zie de link onderaan deze pagina.

Helpt u de stichting Maria van Renkum?

Draag financieel bij aan het behoud van de pelgrimskerk Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming te Renkum met het eeuwenoude Mariabeeld, de mooie staties, het fraaie meditatiepark om het kerkgebouw.

 • Op diverse wijzen kunt u de Stichting Maria van Renkum financieel steunen.
  U kunt kiezen uit:
  een periodieke gift;
 • het vastleggen van zaken in een testament als erfgenaam of als legataris;
 • het afnemen van één of meerdere obligaties t.w.v.
  € 250.
 • Stichting Maria van Renkum rekeningnummer
  NL53 INGB 0009 0098 81
 • Of neem via onderstaande button contact met ons op.