STICHTING MARIA VAN RENKUM

Voor het op duurzame wijze behouden van de Renkumse bedevaartskerk

“Mogen de mensen van onze tijd,
die vaak ondergedompeld zijn in het lawaai,
opnieuw de waarde van de stilte ontdekken
en daarin de stem van God en de medemensen beluisteren.”

Paus Franciscus, gebedsintentie voor september 2013

16 september 2023

Processie met muziek door het dorp – 9 september ‘23
Ter gelegenheid van het 100 – jarig bestaan van ons kerkgebouw trokken we het dorp in. Zonder woorden getuigen. Er wordt in het dorp over de geziene processie gesproken. Mensen keken nieuwsgierig, soms wat verbaasd en grepen meteen naar mobieltjes om foto’s te maken.  Ondanks de hitte werd het een succes. Mauricio Meneses (pastoor) sprak lovende woorden over de kerk & vrijwilligers.

Processie 100 jaar kerk

RK Kerk Renkum -jubileumviering 10 september 2023
Vele aanwezigen, prachtig gezongen liederen, ‘n prima sfeer. Het zou tropisch warm worden, maar in de kerk was het goed te doen.  De pastoor betrok de jeugd tijdens de viering nadrukkelijk erbij. De wijze waarop werd gewaardeerd.

Buiten steeg de temperatuur snel. Het was allemaal ontzettend gezellig. Dank aan allen – jong en oud – de mensen, die zorgden voor de tentoonstelling in de kerk, de speciale gebakjes met kerkafbeelding et cetera. Dankzij de pastoor, ‘n zangtalent, werd spontaan gedanst. Leuk, dat de jeugdgarde van de carnavalsvereniging acte de présence gaf. Jaarlijks vindt er een carnavalsmis in de kerk plaats. “De Dolle Instuivers” heeft als club nog binding met onze kerk.

Ons magazine ziet er fraai uit

In september wordt een magazine van 24 bladzijden in he kader van het 100-jarig bestaan van ons kerkgebouw vrijgegeven. Dit betreft een initiatief van de Stichting Maria van Renkum. Je kunt erin lezen over 1200 jaar katholicisme in Renkum, bezienswaardigheden in en om ons kerkgebouw, over bedevaarten en vrijwilligers. Ook wordt alvast een vooruitblik getoond m.b.t. georganiseerde activiteiten van de laatste jaren. Dit met het oog op een uitgebreid fotoboek met teksten (140 pagina’s), dat in oktober – de Mariamaand – verschijnt. Het magazine zelf wordt gratis verspreid, zodat zeker alle ingeschrevenen van de geloofsgemeenschap Renkum-Heelsum binnen enkele weken een exemplaar tegemoet kunnen zien. Woon je niet in Renkum-Heelsum en wil je toch het magazine ontvangen? Dan kan dat. Dan betaal je in ieder geval de portokosten van 5 euro. Giften ter bestrijding van de drukwerkkosten worden op prijs gesteld. St. Maria van Renkum rek.nr. NL53 INGB 0009 0098 81

Ons programma

Chronische zieken en ouderen Emmaüsgroep

De “Gespreksgroep Chronische zieken en ouderen Emmaüsgroep” uit Ede op bezoek bij Maria van Renkum d.d. 8 augustus 2023.

Straatnaam “Madelief”

Op de gekochte bouwgrond achter het park, dat om ons kerkgebouw ligt komen woningen. Opnieuw deden we een suggestie voor een naam van de straat, die in het bouwplan ligt. Een naam, die recht doet aan zowel het verleden als het heden zou toch mooi zijn? Helaas leverde een hernieuwde poging niets op. Men koos voor de naam Lemgo. In onze ogen een gemiste kans (zie de bijlage).
 Straatnaam – Madelief

Poolse christenen en Filipijnse Nederlanders op bedevaart naar Renkum

Onlangs kwamen verschillende bedevaartgroepen met mensen van buitenlandse afkomst naar Renkum. De Polen kwamen onverwacht langs en zijn bezig met een tour door Nederland om bijzondere locaties aan te doen. De Filipijnen hadden een compleet dagprogramma in en om ons kerkgebouw.
 Poolse christenen even in de Renkumse kerk op bezoek
 Filipijnen op bedevaart naar Renkum – 2023

Project Geluidsinstallatie afgerond

De bestaande geluidsinstallatie in de kerk was sterk verouderd. De installatie haperde regelmatig. De Stichting Maria van Renkum zette zich in om een moderne- en duurzame nieuwe geluidsinstallatie gerealiseerd te krijgen. Het project kostte circa 17.500 euro en werd in zijn geheel door de Stichting gefinancierd. Onlangs is de nieuwe installatie in werking gesteld. Mensen reageren positief!
 De Stichting Maria van Renkum zorgde voor ‘n moderne geluidsinstallatie

DSC_0545

Onze kerk is ook qua historie en inrichting de moeite waard

Renkum is een lieflijk dorp gelegen aan de Veluwezoom in de provincie Gelderland bij Arnhem. Het dorp kent een katholieke traditie van 1200 jaar en het huidige kerkgebouw bestaat 100 jaar. Het werd ontworpen door de bekende architect Cuypers. In het gebouw bevinden zich o.a. schitterende staties afkomstig uit het vorige, inmiddels gesloopte, kerkgebouw.
Maar het belangrijkste is het devote beeld van Maria van Renkum uit 1380. Sinds dat jaar is Renkum een bedevaartsoord. De oudst van naam bekende pelgrim is Marie d’ Harcourt. Een Franse hofdame, die door de jaren heen zeker vier keer kwam bidden bij Maria van Renkum.

Meer informatie over wat je kunt bewonderen in ons kerkgebouw vind je in de bijlagen.
 De Maria ten Hemelopneming kerk ook genoemd de Mariakerk staat in Renkum
Tien bijzonderheden RK kerk in Renkum 08-2023

Een lezing, bijpraten en gezellig samenzijn

Op woensdag, 7 juni 2023 hield de Stichting Maria van Renkum een bijeenkomst in de pastorie van onze kerk te Renkum. Begonnen werd met een vertelling over de Franse hofdame Marie d’ Harcourt, de oudst van naam bekende pelgrim, die begin 15e eeuw enkele keren op bedevaart ging naar het Mariabeeld van Renkum.

Na de pauze werd door de Stichting Maria van Renkum een terugblik gegeven, er werd verteld wat ze momenteel doet en over de vorderingen m.b.t. de naamsbekendheid van Renkum als bedevaartsoord.
Fotocompilatie Bijeenkomst MvR 7 juni 2023

Van handwerken tot klaverjassen voor belangstellenden

Iedere donderdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur kun je komen handwerken, haken of breien etc. Het is een vrije inloop, dus je bent niet verplicht om steeds terug te komen. Je neemt je eigen materiaal mee en je werkt zogezegd aan iets voor jezelf. Er is geen les, wel zijn er mensen, die je ergens mee op weg kunnen helpen. Deze activiteit wordt al jaren gedaan en is bedoeld voor mensen van de geloofsgemeenschap en anderen. Dus: kom gerust een keer langs, neem iemand mee en ervaar de gezellige sfeer, het verplicht je tot niets!
 Handwerken, haken en breien in de pastorie van Renkum
 Wekelijks klaverjassen in de pastorie in Renkum

Kindernevendiensten

Bijna iedere zondagse kerkdienst (behalve als er een gezinsdienst is) worden kinderen, die dat willen na opening van de dienst in de kerk opgehaald. Een lichtje in een lantaarn wordt door de priester of voorganger bij het altaar aangestoken en samen met het licht gaan de kinderen op pad naar de pastorie. Daar wordt geknutseld, getekend, verteld over het thema van de viering.
 Kindernevendiensten Katholieke Kerk Renkum – fotocompilatie 2023

IMG_8117

Is dit de meest gastvrije kerk van Nederland?

“Wat een mooie kerk”, “Geweldig die akoestiek en die gewelven”, “Fijn, dat je hier zomaar kunt binnenlopen”, “Heerlijk, die rust”, “Goed dat zo’n kerk bestaat”. Dit soort uitlatingen hoorden we van bezoekers, die in het kader van de Openkerkendag onze kerk bezochten. Bezoekers konden koffie/thee met wat lekkers krijgen. Het landelijke thema was “kerkinterieurs”. In de kerk lagen afdrukken met vermelding van 10 bezienswaardigheden in en om ons kerkgebouw. ’s Middags waren sfeervolle muzikale nummers te horen, die live gespeeld werden.

Op tweede pinksterdag 29 mei 2023 – MvR
Is dit de meest gastvrije kerk van Nederland – 2023 MvR

Open kerken

De enige gastvrije kerk van Nederland in 2023 op de Europese kaart

De Katholieke Maria ten Hemelopnemingkerk (Mariakerk) te Renkum is de eerste kerk uit Nederland, die voorkomt op het Europese Netwerk van Gastvrije Kerken. De Stichting Maria van Renkum heeft daarvoor gezorgd. We voldeden aan alle voorwaarden en na alle correspondentie en een mooi uitvoerig gesprek met de Belgische Marc Huynen te Renkum kwamen we tot het bereikte resultaat. De website van het Europese Netwerk heeft een kijkerspubliek van 600.000 bezoekers waarvan er zo’n 10.000 in ons land woonachtig zijn. Wij zoeken de verbinding in en buiten de eigen geloofsgemeenschap. Op de website van www.openchurches.eu kun je onze kerk vinden.
 Gastvrije Mariakerk Renkum – Mariamaand 2023 – St. MvR

Netwerk Europa RK kerk Renkum - 2023

De hal van de kerk ziet er weer keurig uit

Dankzij onze vrijwilliger Glenn werd de hal opgeknapt. Bert assisteerde en de Stichting betaalde de kosten evenals die van de inrichting. Zo verscheen een canvasdoek met de afbeelding van onze kerk en het Mariabeeld boven de tussendeuren. Het oorspronkelijke werk is van de Renkumse kunstschilder Albert Zieck. Eenzelfde afbeelding vind je in de winkelstraat op het pand van de Action. Ook op die manier legt de Stichting zogezegd een verbinding met het dorp

Een fraaie promotiefilm over de RK kerk te Renkum

Publicaties

Tijdschrift Met Hart en Ziel

Het magazine Met Hart & Ziel is een uitgave van het programma Toekomst Religieus Erfgoed. Dit nummer geeft een indruk van het gesprek over de toekomst van ons religieus erfgoed, zoals dat eind 2021 in de samenleving gevoerd is. In een column noemt Herman Pleij het ‘religieus erfgoed als noodzaak’. Verder komen de kerkenvisies uitgebreid aan de orde en onderwerpen die te maken hebben met het behoud, beheer, openstelling en herbestemming van kerkgebouwen. Zorgvuldig een balans vinden tussen het sacrale en het profane is daarbij de opgave, zoals Floris Alkemade in zijn column betoogt.

In de uitgave Hart & Ziel vonden we een publicatie over onze kerk.
Pag. 37 Kerk Renkum Ministerie OCW 2022

Katholiek Nieuwsblad

Als een kerk verdwijnt, verstomt vaak het christelijke geluid in een gemeenschap. In Renkum is door recente ontwikkelingen de beoogde sluiting van de Mariakerk voorlopig van de baan. Men probeert de veranderende rol van het kerkgebouw aan te wenden om opnieuw te evangeliseren.

Dit artikel kwam tot stand met medewerking van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
Zie toekomstreligieuserfgoed.nl

 Artikel MvR in KN 15-10-2021

Gastvrije kerk

Doordeweeks van half tien tot twaalf uur staat de koffie/thee voor eenieder, die zin heeft klaar in de pastorie. Wij willen een gastvrije kerk zijn en dat betekent o.a. een goede ontvangst, gelegenheid voor een praatje enz.

Als stichting hebben we een vlag en bordje gekocht om passanten, die dat niet goed weten hierop te attenderen. Iedere doordeweekse ochtend en tijdens de zondagse kerkdiensten van de parochie wordt de vlag geplaatst en na afloop telkens weggehaald. Ook staat er een bordje met de tekst: “De koffie is klaar, kom gezellig verder” achter het raam van de ontvangstkamer. En dat natuurlijk op de tijden, dat er inderdaad koffie/thee geschonken wordt.

Neem eens een dorpsgenoot of iemand van elders mee!

Koffievlag aangepast

Chapeau voor alle vrijwilligers

“Mensen maken Nederland”, was het motto van het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet 2021. We zouden ook kunnen zeggen “Onze Mariakerk leeft dankzij de inzet van velen”. En dat geldt ook weer voor 2022! Als voorbeeld rechts een foto m.b.t. het onderhoud van het park, dat om ons kerkgebouw ligt.  
Onze geloofsgemeenschap mag zich gelukkig prijzen met zoveel vrijwilligers, die uiteenlopende werkzaamheden verrichten. Hoeveel geld wordt daarmee wel niet uitgespaard! Maar het allerbelangrijkste is het plezier dat men eraan beleeft, de leuke gesprekken die ontstaan, de liefde voor het werk. Wat een mooie geloofsgemeenschap hebben we! Zo zijn er mensen, die wekelijks het park rondom de kerk onderhouden.

 Vele malen dank voor de inzet van alle vrijwilligers!
 Niets is vanzelfsprekend – Bloemen Renkum
 Fotocollage Onderhoud Park
 Hans Gelderman 50 jaar dirigent Renkums koor
 Vrijwilligers zijn goud waard! 2

Comité van Aanbeveling

Graag noemen we onze leden van het Comité van Aanbeveling voor behoud  van het Mariabeeld,  de Bedevaartskerk met het meditatiepark te Renkum:

 1. Jeroen R.V.A. Dijsselbloem, destijds minister van Financiën van Nederland.
 2. Dhr. Alexander Rinnooy Kan voormalig voorzitter van de SER, van VNO, Senator, Rector Magnificus etc.
 3. Johan J.B. Oosterman, Hoogleraar Oudere Nederlandse letterkunde, Radboud Universiteit Nijmegen
 4. Peter Jan Margry, Hoogleraar Europese Etnologie – Religieuze cultuur, Universiteit van Amsterdam. Publicatie Standaardwerk  Bedevaartsplaatsen in Nederland, 4 delen (1997-2004)
 5. Jos A.M. Koldeweij, Hoogleraar Kunstgeschiedenis van de Middeleeuwen, Radboud Universiteit Nijmegen
 6. Antoine P.L. Bodar, priester en Hoogleraar Christendom Cultuur en Media aan de Universiteit van Tilburg
 7. Paul Campman, horeca-ondernemer, ambassadeur Maria van Renkum
 8. Dominee Dick Juijn, predikant te Delden, ambassadeur Maria van Renkum

Financiële steun blijft belangrijk

We kunnen het kerkgebouw weer verwarmen. De installatie werkt gelukkig weer. Maar er moeten nog aardig wat restauratiewerkzaamheden gedaan worden. Bovendien hebben we naar de nabije toekomst toe meer wensen in ons project verwoord. Omdat de komende jaren de Stichting ook de zorg heeft te dragen voor het normale onderhoud moeten we blijven werken aan het werven van inkomsten. Daarom worden nog steeds externe bronnen aangeboord, acties gevoerd e.d. Zo lopen nog contacten met fondsen, bedrijven en (niet)gelovigen van elders. Dat is nodig, omdat de Stichting richting het kerkbestuur uitgesproken heeft de geldstroming via de kerkbalans t.b.v. de parochie niet te zullen en willen verstoren.

De Stichting Maria van Renkum heeft als rekeningnummer
NL53 INGB 0009 0098 81 en hoopt met uw steun de kerk te kunnen behouden. Tips zijn ook van harte welkom!

Culturele ANBI-status

De Belastingdienst heeft schriftelijk een verklaring verzonden waarin staat, dat de Stichting Maria van Renkum vrijgesteld is van een belastingplicht en dat de Culturele ANBI-status uitgedragen mag worden, zodat mensen bij het doneren van giften ook een belastingvoordeel kunnen krijgen.  Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en de energiebelasting. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Hierdoor worden giften aan culturele ANBI’s gestimuleerd. Gelden, die op de rekening van de Stichting Maria van Renkum gestort worden komen geheel ten goede aan het doel. Er wordt geen verplicht percentage van ontvangen gelden afgedragen aan het bisdom hetgeen voor parochies wel geldt.

 MvR ANBI 859874692

ANBI status Stichting Maria van Renkum

Werf in je familie en/of kennissenkringen

Door de invoering van SEPA (Single Euro Payments Area) hebben we 1 Europese betaalmarkt met uniforme betaalproducten. Geen aparte regels meer per land, maar voor elk land dezelfde richtlijnen.Met een incasso machtig je de Stichting Maria van Renkum (de incassant) om jaarlijks een afgesproken bedrag van iemands rekening af te schrijven. We hopen, dat eenieder in zijn eigen woonomgeving of binnen zijn familie waar dan ook  mensen bereid vindt een bedrag via automatische incasso te doneren. Op die manier genereren we ook een voorspelbaar bedrag aan inkomsten. 
Doorlopende machtiging t.b.v. Stichting Maria van Renkum

Obligaties

De Stichting Maria van Renkum geeft obligaties van 250 euro per stuk uit om meer financiële armslag te krijgen. De leningen worden uiterlijk in december 2024 terugbetaald of met instemming verlengd. Zie de link onderaan deze pagina.

Helpt u de stichting Maria van Renkum?

Draag financieel bij aan het behoud van de pelgrimskerk Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming te Renkum met het eeuwenoude Mariabeeld, de mooie staties, het fraaie meditatiepark om het kerkgebouw.

 • Op diverse wijzen kunt u de Stichting Maria van Renkum financieel steunen.
  U kunt kiezen uit:
  een periodieke gift;
 • het vastleggen van zaken in een testament als erfgenaam of als legataris;
 • het afnemen van één of meerdere obligaties t.w.v.
  € 250.
 • Stichting Maria van Renkum rekeningnummer
  NL53 INGB 0009 0098 81
 • Of neem via onderstaande button contact met ons op.