STICHTING MARIA VAN RENKUM

Voor het op duurzame wijze behouden van de Renkumse bedevaartskerk

“Mogen de mensen van onze tijd,
die vaak ondergedompeld zijn in het lawaai,
opnieuw de waarde van de stilte ontdekken
en daarin de stem van God en de medemensen beluisteren.”

Paus Franciscus, gebedsintentie voor september 2013

6 juni 2023

Op bezoek bij Maria van Renkum – 31 mei 2023

Het Odensehuis is voor mensen met geheugenverlies of een beginnend haperend geheugen. Zo’n 20 mensen kwamen met een aantal auto’s om ons kerkgebouw te bewonderen en te luisteren naar een stukje geschiedenis over Maria van Renkum. Judith Taen zei namens de groep, dat ze allen genoten hadden van het bezoek, het verhaal en natuurlijk het lekkere ijsje na afloop

 Op bezoek bij Maria van Renkum – 31 mei 2023

Odensehuis

Is dit de meest gastvrije kerk van Nederland?

“Wat een mooie kerk”, “Geweldig die akoestiek en die gewelven”, “Fijn, dat je hier zomaar kunt binnenlopen”, “Heerlijk, die rust”, “Goed dat zo’n kerk bestaat”. Dit soort uitlatingen hoorden we van bezoekers, die in het kader van de Openkerkendag onze kerk bezochten. Bezoekers konden koffie/thee met wat lekkers krijgen. Het landelijke thema was “kerkinterieurs”. In de kerk lagen afdrukken met vermelding van 10 bezienswaardigheden in en om ons kerkgebouw. ’s Middags waren sfeervolle muzikale nummers te horen, die live gespeeld werden.

Op tweede pinksterdag 29 mei 2023 – MvR
Is dit de meest gastvrije kerk van Nederland – 2023 MvR

Open kerken

Zieken- en seniorenbedevaart Renkum 2023

65e Ziekenbedevaart

Kardinaal Wim Eijk woonde de 65e bedevaart speciaal voor zieken en senioren bij, die dinsdag 23 mei in het bedevaartsoord “Maria van Renkum” plaatsvond. De komst van onze aartsbisschop laat zien hoe belangrijk het bisdom de Renkumse bedevaarten vindt. Tijdens de dienst zong ons Caeciliakoor o.l.v. Hans Gelderman en eerlijk is eerlijk: de zangprestaties evenals het spel van Hetty, de organiste, waren voortreffelijk!

Het onderdeel Mariahulde met processie in het kerkgebouw werd wederom als een hoogtepunt gezien. Zo’n 30 kinderen van de Katholieke basisschool droegen bloemen om deze na de processie uit te delen aan de aanwezigen, de zieken en de ouderen: een aandoenlijk moment van vreugde!

 Foto-impressie Zieken- en seniorenbedevaart 2023

Pag. 10 uit KN nr. 20 19 mei 2023 Ziekenbedevaart-Maria van Renkum
Pag. 11 uit KN nr. 20 19 mei 2023 Ziekenbedevaart-Maria van Renkum

Zieken-senioren bedevaart 2023

De enige gastvrije kerk van Nederland in 2023 op de Europese kaart

De Katholieke Maria ten Hemelopnemingkerk (Mariakerk) te Renkum is de eerste kerk uit Nederland, die voorkomt op het Europese Netwerk van Gastvrije Kerken. De Stichting Maria van Renkum heeft daarvoor gezorgd. We voldeden aan alle voorwaarden en na alle correspondentie en een mooi uitvoerig gesprek met de Belgische Marc Huynen te Renkum kwamen we tot het bereikte resultaat. De website van het Europese Netwerk heeft een kijkerspubliek van 600.000 bezoekers waarvan er zo’n 10.000 in ons land woonachtig zijn. Wij zoeken de verbinding in en buiten de eigen geloofsgemeenschap. Op de website van www.openchurches.eu kun je onze kerk vinden.
 Gastvrije Mariakerk Renkum – Mariamaand 2023 – St. MvR

Netwerk Europa RK kerk Renkum - 2023

Dauwwandelen met ontbijt, aansluitend kerkdienst RK kerk Renkum

Om 07.00 uur verzamelden een kleine 25 mensen zich bij de kerk om te gaan dauwwandelen. Door het dorp en het beekdal richting ONO terug naar het kerkgebouw om in de pastorie te genieten van een uitgebreid ontbijt waarbij een gekookt eitje niet ontbrak. Carmen en Glenn hadden dat alles prima verzorgd.
Tijdens de wandeling werd af en toe gezongen, heel wat afgepraat en later gezellig getafeld. Vervolgens was er gelegenheid voor een kerkdienst waarbij anderen aanschoven.
 Dauwwandelen met ontbijt – aandacht voor elkaar – 2023

Schenking voor het 100 jarige kerkgebouw

Onze zorg is nu de bestaande geluidsinstallatie in de kerk. Deze installatie is sterk verouderd, hapert regelmatig, zorgt voor een storende nagalm, waardoor de verstaanbaarheid wordt belemmerd. Ook is het gebruik van de apparatuur sterk afhankelijk van de wijze van omgaan met de verschillende microfoons en de articulatie van insprekers. De korte noodzakelijke afstand tussen microfoon en inspreker belemmert vaak het zicht op de inspreker. Stichting Maria van Renkum zet zich daarom in om een noodzakelijk, moderne, maar wel duurzame nieuwe geluidsinstallatie t.w.v. 17.500 euro gerealiseerd te krijgen.

Eigen inspanningen leverden al ‘n bedrag op, maar de laatste 10.000 euro ontbreken nog. Een mooie aanschaf voor ons kerkgebouw, dat in september 100 jaar bestaat.
 Schenking voor het 100 jarige kerkgebouw te Renkum – voorjaar 2023

Wilt u een bedrag doneren voor dit doel? Bij voorbaat hartelijk dank!

Stichting Maria van Renkum rekeningnummer NL53 INGB 0009 0098 81

Dodenherdenking: Kranslegging door de gezamenlijke kerken in Renkum

Dodenherdenking
1024x576a.jpg vlag

Onze kerk is er niet alleen voor onze mensen, maar werkt aan de dodenherdenking mee en richt zich zodoende door deze activiteit ook op anderen. Wij zoeken de verbinding in en buiten de eigen geloofsgemeenschap. Bij de dodenherdenking in Renkum werd ook namens de kerken een krans gelegd. Een impressie van de herdenking vind je in de bijlage.
 Impressie Dodenherdenking RK kerk Renkum – 2023

De hal van de kerk ziet er weer keurig uit.

Dankzij onze vrijwilliger Glenn werd de hal opgeknapt. Bert assisteerde en de Stichting betaalde de kosten evenals die van de inrichting. Zo verscheen een canvasdoek met de afbeelding van onze kerk en het Mariabeeld boven de tussendeuren. Het oorspronkelijke werk is van de Renkumse kunstschilder Albert Zieck. Eenzelfde afbeelding vind je in de winkelstraat op het pand van de Action. Ook op die manier legt de Stichting zogezegd een verbinding met het dorp

20230404_120914

Bloesembedevaart Renkum 23 april 2023

Het zonnige weer zorgde voor een plezierige stemming. Tijdens de processie werden bloemblaadjes uitgestrooid en losse bloemen meegedragen. Die werden na afloop bij Maria van Renkum neergezet. In de pastorie kon je vervolgens koffie/thee met cake krijgen en voor de kinderen was er limonade met chips.
De naam van deze bedevaart komt van de bedevaarten die voor de Tweede Wereldoorlog door parochies uit de Betuwe georganiseerd werden. De gelovigen uit de Betuwe kwamen naar Maria van Renkum om zegen te vragen voor de bloesem in de fruitteelt in hun streek. Nu is deze bedevaart speciaal gericht op kinderen die hun Eerste Communie doen samen met hun ouders, vrienden en familie. Maar iedereen is natuurlijk welkom.
 Foto-impressie Bloesembedevaart Renkum 23 april 2023

Een fraaie promotiefilm over de RK kerk te Renkum

Publicaties

Tijdschrift Met Hart en Ziel

Het magazine Met Hart & Ziel is een uitgave van het programma Toekomst Religieus Erfgoed. Dit nummer geeft een indruk van het gesprek over de toekomst van ons religieus erfgoed, zoals dat eind 2021 in de samenleving gevoerd is. In een column noemt Herman Pleij het ‘religieus erfgoed als noodzaak’. Verder komen de kerkenvisies uitgebreid aan de orde en onderwerpen die te maken hebben met het behoud, beheer, openstelling en herbestemming van kerkgebouwen. Zorgvuldig een balans vinden tussen het sacrale en het profane is daarbij de opgave, zoals Floris Alkemade in zijn column betoogt.

In de uitgave Hart & Ziel vonden we een publicatie over onze kerk.
Pag. 37 Kerk Renkum Ministerie OCW 2022

Katholiek Nieuwsblad

Als een kerk verdwijnt, verstomt vaak het christelijke geluid in een gemeenschap. In Renkum is door recente ontwikkelingen de beoogde sluiting van de Mariakerk voorlopig van de baan. Men probeert de veranderende rol van het kerkgebouw aan te wenden om opnieuw te evangeliseren.

Dit artikel kwam tot stand met medewerking van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
Zie toekomstreligieuserfgoed.nl

 Artikel MvR in KN 15-10-2021

Gastvrije kerk

Doordeweeks van half tien tot twaalf uur staat de koffie/thee voor eenieder, die zin heeft klaar in de pastorie. Wij willen een gastvrije kerk zijn en dat betekent o.a. een goede ontvangst, gelegenheid voor een praatje enz.

Als stichting hebben we een vlag en bordje gekocht om passanten, die dat niet goed weten hierop te attenderen. Iedere doordeweekse ochtend en tijdens de zondagse kerkdiensten van de parochie wordt de vlag geplaatst en na afloop telkens weggehaald. Ook staat er een bordje met de tekst: “De koffie is klaar, kom gezellig verder” achter het raam van de ontvangstkamer. En dat natuurlijk op de tijden, dat er inderdaad koffie/thee geschonken wordt.

Neem eens een dorpsgenoot of iemand van elders mee!

Koffievlag aangepast

Chapeau voor alle vrijwilligers

“Mensen maken Nederland”, was het motto van het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet 2021. We zouden ook kunnen zeggen “Onze Mariakerk leeft dankzij de inzet van velen”. En dat geldt ook weer voor 2022! Als voorbeeld rechts een foto m.b.t. het onderhoud van het park, dat om ons kerkgebouw ligt.  
Onze geloofsgemeenschap mag zich gelukkig prijzen met zoveel vrijwilligers, die uiteenlopende werkzaamheden verrichten. Hoeveel geld wordt daarmee wel niet uitgespaard! Maar het allerbelangrijkste is het plezier dat men eraan beleeft, de leuke gesprekken die ontstaan, de liefde voor het werk. Wat een mooie geloofsgemeenschap hebben we! Zo zijn er mensen, die wekelijks het park rondom de kerk onderhouden.

 Vele malen dank voor de inzet van alle vrijwilligers!
 Niets is vanzelfsprekend – Bloemen Renkum
 Fotocollage Onderhoud Park
 Hans Gelderman 50 jaar dirigent Renkums koor
 Vrijwilligers zijn goud waard! 2

Comité van Aanbeveling

Graag noemen we onze leden van het Comité van Aanbeveling voor behoud  van het Mariabeeld,  de Bedevaartskerk met het meditatiepark te Renkum:

 1. Jeroen R.V.A. Dijsselbloem, destijds minister van Financiën van Nederland.
 2. Dhr. Alexander Rinnooy Kan voormalig voorzitter van de SER, van VNO, Senator, Rector Magnificus etc.
 3. Johan J.B. Oosterman, Hoogleraar Oudere Nederlandse letterkunde, Radboud Universiteit Nijmegen
 4. Peter Jan Margry, Hoogleraar Europese Etnologie – Religieuze cultuur, Universiteit van Amsterdam. Publicatie Standaardwerk  Bedevaartsplaatsen in Nederland, 4 delen (1997-2004)
 5. Jos A.M. Koldeweij, Hoogleraar Kunstgeschiedenis van de Middeleeuwen, Radboud Universiteit Nijmegen
 6. Antoine P.L. Bodar, priester en Hoogleraar Christendom Cultuur en Media aan de Universiteit van Tilburg
 7. Paul Campman, horeca-ondernemer, ambassadeur Maria van Renkum
 8. Dominee Dick Juijn, predikant te Delden, ambassadeur Maria van Renkum

Financiële steun blijft belangrijk

We kunnen het kerkgebouw weer verwarmen. De installatie werkt gelukkig weer. Maar er moeten nog aardig wat restauratiewerkzaamheden gedaan worden. Bovendien hebben we naar de nabije toekomst toe meer wensen in ons project verwoord. Omdat de komende jaren de Stichting ook de zorg heeft te dragen voor het normale onderhoud moeten we blijven werken aan het werven van inkomsten. Daarom worden nog steeds externe bronnen aangeboord, acties gevoerd e.d. Zo lopen nog contacten met fondsen, bedrijven en (niet)gelovigen van elders. Dat is nodig, omdat de Stichting richting het kerkbestuur uitgesproken heeft de geldstroming via de kerkbalans t.b.v. de parochie niet te zullen en willen verstoren.

De Stichting Maria van Renkum heeft als rekeningnummer
NL53 INGB 0009 0098 81 en hoopt met uw steun de kerk te kunnen behouden. Tips zijn ook van harte welkom!

Culturele ANBI-status

De Belastingdienst heeft schriftelijk een verklaring verzonden waarin staat, dat de Stichting Maria van Renkum vrijgesteld is van een belastingplicht en dat de Culturele ANBI-status uitgedragen mag worden, zodat mensen bij het doneren van giften ook een belastingvoordeel kunnen krijgen.  Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en de energiebelasting. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Hierdoor worden giften aan culturele ANBI’s gestimuleerd. Gelden, die op de rekening van de Stichting Maria van Renkum gestort worden komen geheel ten goede aan het doel. Er wordt geen verplicht percentage van ontvangen gelden afgedragen aan het bisdom hetgeen voor parochies wel geldt.

 MvR ANBI 859874692

ANBI status Stichting Maria van Renkum

Werf in je familie en/of kennissenkringen

Door de invoering van SEPA (Single Euro Payments Area) hebben we 1 Europese betaalmarkt met uniforme betaalproducten. Geen aparte regels meer per land, maar voor elk land dezelfde richtlijnen.Met een incasso machtig je de Stichting Maria van Renkum (de incassant) om jaarlijks een afgesproken bedrag van iemands rekening af te schrijven. We hopen, dat eenieder in zijn eigen woonomgeving of binnen zijn familie waar dan ook  mensen bereid vindt een bedrag via automatische incasso te doneren. Op die manier genereren we ook een voorspelbaar bedrag aan inkomsten. 
Doorlopende machtiging t.b.v. Stichting Maria van Renkum

Obligaties

De Stichting Maria van Renkum geeft obligaties van 250 euro per stuk uit om meer financiële armslag te krijgen. De leningen worden uiterlijk in december 2024 terugbetaald of met instemming verlengd. Zie de link onderaan deze pagina.

Helpt u de stichting Maria van Renkum?

Draag financieel bij aan het behoud van de pelgrimskerk Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming te Renkum met het eeuwenoude Mariabeeld, de mooie staties, het fraaie meditatiepark om het kerkgebouw.

 • Op diverse wijzen kunt u de Stichting Maria van Renkum financieel steunen.
  U kunt kiezen uit:
  een periodieke gift;
 • het vastleggen van zaken in een testament als erfgenaam of als legataris;
 • het afnemen van één of meerdere obligaties t.w.v.
  € 250.
 • Stichting Maria van Renkum rekeningnummer
  NL53 INGB 0009 0098 81
 • Of neem via onderstaande button contact met ons op.