STICHTING MARIA VAN RENKUM

Voor het op duurzame wijze behouden van de Renkumse bedevaartskerk

 

“Mogen de mensen  van onze tijd,

die vaak ondergedompeld zijn in het lawaai,

opnieuw de waarde van de stilte ontdekken

en daarin de stem van God en de medemensen beluisteren.”

 

Paus Franciscus, gebedsintentie voor september 2013

6 mei 2022

Unknown-1


Like onze Facebookpagina Stichting Maria van Renkum | Facebook

Op zaterdag 16 april 2022 konden gelovigen en zinzoekers in Renkum en Heelsum samen wandelen van kerk tot kerk.

Bezocht werden de Mariakerk van Renkum, het kerkje op de heuvel in Heelsum, De Joseph in Heelsum, de PKN kerk aan de Utrechtseweg, de Rijnkapel van de vrijzinnigen en de KPN kerk aan de Kerkstraat te Renkum. Tijdens de wandeling werd telkens een meditatievraag aangereikt, zoals: Wat doet kunst in de kerk met jou?

Deze activiteit is geloofsgemeenschap overstijgend en wordt door de Stichting Maria van Renkum gepromoot in het kader van het zoeken van verbinding met andere christelijke organisaties en dorpsinwoners. Ruim 25 deelnemers deden mee. Het weer was geweldig, de sfeer uitstekend!

Foto-impressie Kerkenwandeling Stille Zaterdag 16 april 2022

Wandelen 1

Palmpasen werd een succes! Het was gezellig in Renkum

De Stichting Maria van Renkum organiseerde voor kinderen uit de dorpen Renkum-Heelsum op zaterdagmiddag 9 april 2022 een workshop. Je kon een palmpasenstok versieren, eieren schilderen en meedoen aan spelletjes, zoals lopen met een lepel met een ei erop, het gooien van stoffen wortels op bussen voor een hazenhok. Tussendoor waren er versnaperingen, die uitgedeeld werden, was er drinken en voor meehelpende ouders natuurlijk koffie met paasbrood.

Het was een en al gezelligheid. De goden waren goed gezind, want tussen de buien met regen met hagel klaarde de lucht ineens op. De zon kwam zelfs tevoorschijn en de optocht door de Dorpsstraat kon volgens planning beginnen. Hazen liepen mee. De muziek bracht de stemming er goed in.

Sommige winkeliers deelden voor de meelopende kinderen wat lekkers uit en de oudjes van Rijnhof konden van achter de ruiten de vrolijke boel gadeslaan. Ruim 25 kinderen deden aan de optocht mee.

Optocht palmpasen

 De organisatie kan terugkijken op een geslaagde middag waarbij een mix van kinderen vanuit de geloofsgemeenschap en daarbuiten betrokken waren.
 Palmpasen workshop, spelletjes en optocht werden succesvol in Renkum – 2022 MvR

Publicaties

In de uitgave Hart & Ziel vonden we een publicatie over onze kerk.
 Pag. 37 Kerk Renkum Ministerie OCW 2022

Het jaarverslag van de Stichting Maria van Renkum over 2021 laat zien, wat er zo allemaal op beleidsmatig en financieel gebied is gebeurd. Resultaten, teleurstellingen, vorderingen en ook een doorkijk naar 2022.

Het zou mooi zijn als ook het kerkbestuur PzTB te Wageningen een dergelijk jaarverslag vervaardigt.

De eerste twee culturele manifestaties 2022

De Stichting Maria van Renkum geeft o.a. aan dit soort bijeenkomsten bekendheid, omdat het activiteiten zijn die de geloofsgemeenschap overstijgen. Daarmee willen we de waarde van het kerkgebouw voor alle mensen meer op de kaart zetten. De carnavalsmis is een viering, maar wel gerelateerd aan festiviteiten, die overlappend zijn.


 Foto-impressie eerste concert in 2022 – Ha’Chalon
 Foto-impressie Kindernevendienst Katholieke kerk te Renkum d.d. 20 febr. 2022 – Voorbereiding Carnaval
 Foto-impressie Carnavalsmis Katholieke kerk te Renkum 2022

culturele manifestaties 2022

Gastvrije kerk

Doordeweeks van half tien tot twaalf uur staat de koffie/thee voor eenieder, die zin heeft klaar in de pastorie. Wij willen een gastvrije kerk zijn en dat betekent o.a. een goede ontvangst, gelegenheid voor een praatje enz.

Als stichting hebben we een vlag en bordje gekocht om passanten, die dat niet goed weten hierop te attenderen. Iedere doordeweekse ochtend en tijdens de zondagse kerkdiensten van de parochie wordt de vlag binnenkort geplaatst en na afloop telkens weggehaald. Ook komt er een bordje met de tekst: “De koffie is klaar, kom gezellig verder” achter het raam van de ontvangstkamer. En dat natuurlijk op de tijden, dat er inderdaad koffie/thee geschonken wordt.

Neem eens een dorpsgenoot of iemand van elders mee!

Attentievlag
Dreigde zo goed als zeker sluiting van onze kerk m.i.v. 2022, nu blijft de kerk door inspanning van de Stichting Maria van Renkum sowieso open tot 2026. Mocht op termijn het kerkbestuur van de Parochie zalige Titus Brandsma toch nog besluiten de kerk af te stoten, dan wil de Stichting een en ander graag overnemen. In dat geval proberen wij t.z.t. een alternatief te bieden. Vandaar het streven naar een Orde en/of Congregatie, die in gezamenlijkheid met de Stichting verder kan.

Chapeau voor alle vrijwilligers

“Mensen maken Nederland”, was het motto van het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet 2021. We zouden ook kunnen zeggen “Onze Mariakerk leeft dankzij de inzet van velen”. En dat geldt ook weer voor 2022!  
Onze geloofsgemeenschap mag zich gelukkig prijzen met zoveel vrijwilligers, die uiteenlopende werkzaamheden verrichten. Hoeveel geld wordt daarmee wel niet uitgespaard! Maar het allerbelangrijkste is het plezier dat men eraan beleeft, de leuke gesprekken die ontstaan, de liefde voor het werk. Wat een mooie geloofsgemeenschap hebben we!

 Vele malen dank voor de inzet van alle vrijwilligers!
 Niets is vanzelfsprekend – Bloemen Renkum
 Fotocollage Onderhoud Park
 Hans Gelderman 50 jaar dirigent Renkums koor
 Vrijwilligers zijn goud waard! 2

Mariakerk Renkum: een pelgrimstocht waard

In première gegaan op 29 okt. 2020
 Bekijk de promotiefilm Kerk van Renkum

Uw e-mailadres
Wie zijn/haar e-mailadres aan ons doorgeeft (stichtingmariavanrenkum@outlook.com) ontvangt regelmatig een nieuwsbericht of op verzoek thuis per post. Een briefje deponeren met uw adres in de brievenbus (hal van het kerkgebouw) volstaat.

Comité van Aanbeveling

Graag noemen we onze leden van het Comité van Aanbeveling voor behoud  van het Mariabeeld,  de Bedevaartskerk met het meditatiepark te Renkum:

 1. Jeroen R.V.A. Dijsselbloem, destijds minister van Financiën van Nederland.
 2. Dhr. Alexander Rinnooy Kan voormalig voorzitter van de SER, van VNO, Senator, Rector Magnificus etc.
 3. Johan J.B. Oosterman, Hoogleraar Oudere Nederlandse letterkunde, Radboud Universiteit Nijmegen
 4. Peter Jan Margry, Hoogleraar Europese Etnologie – Religieuze cultuur, Universiteit van Amsterdam. Publicatie Standaardwerk  Bedevaartsplaatsen in Nederland, 4 delen (1997-2004)
 5. Jos A.M. Koldeweij, Hoogleraar Kunstgeschiedenis van de Middeleeuwen, Radboud Universiteit Nijmegen
 6. Antoine P.L. Bodar, priester en Hoogleraar Christendom Cultuur en Media aan de Universiteit van Tilburg
 7. Paul Campman, horeca-ondernemer, ambassadeur Maria van Renkum
 8. Dominee Dick Juijn, predikant te Delden, ambassadeur Maria van Renkum

Financiële steun blijft belangrijk

De verwarmingsinstallatie doet het niet meer en er moet het nodige aan restauratiewerkzaamheden verricht worden. Bovendien hebben we naar de nabije toekomst toe meer wensen in ons project verwoord. Omdat de komende jaren de Stichting ook de zorg heeft te dragen voor het normale onderhoud moeten we blijven werken aan het werven van inkomsten. Daarom worden nog steeds externe bronnen aangeboord, acties gevoerd e.d. Zo lopen nog contacten met fondsen, bedrijven en (niet)gelovigen van elders. Dat is nodig, omdat de Stichting richting het kerkbestuur uitgesproken heeft de geldstroming via de kerkbalans t.b.v. de parochie niet te zullen en willen verstoren.

De Stichting Maria van Renkum heeft als rekeningnummer
NL53 INGB 0009 0098 81 en hoopt met uw steun de kerk te kunnen behouden. Tips zijn ook van harte welkom!

Culturele ANBI-status

De Belastingdienst heeft schriftelijk een verklaring verzonden waarin staat, dat de Stichting Maria van Renkum vrijgesteld is van een belastingplicht en dat de Culturele ANBI-status uitgedragen mag worden, zodat mensen bij het doneren van giften ook een belastingvoordeel kunnen krijgen.  Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en de energiebelasting. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Hierdoor worden giften aan culturele ANBI’s gestimuleerd. Gelden, die op de rekening van de Stichting Maria van Renkum gestort worden komen geheel ten goede aan het doel. Er wordt geen verplicht percentage van ontvangen gelden afgedragen aan het bisdom hetgeen voor parochies wel geldt.

 MvR ANBI 859874692

ANBI status Stichting Maria van Renkum

Werf in je familie en/of kennissenkringen

Door de invoering van SEPA (Single Euro Payments Area) hebben we 1 Europese betaalmarkt met uniforme betaalproducten. Geen aparte regels meer per land, maar voor elk land dezelfde richtlijnen.Met een incasso machtig je de Stichting Maria van Renkum (de incassant) om jaarlijks een afgesproken bedrag van iemands rekening af te schrijven. We hopen, dat eenieder in zijn eigen woonomgeving of binnen zijn familie waar dan ook  mensen bereid vindt een bedrag via automatische incasso te doneren. Op die manier genereren we ook een voorspelbaar bedrag aan inkomsten. 
Doorlopende machtiging t.b.v. Stichting Maria van Renkum

Obligaties

Vanaf 20 maart worden door de Stichting Maria van Renkum 100 obligaties van 250 euro per stuk uitgegeven om meer financiële armslag te krijgen. De leningen worden uiterlijk in december 2024 terugbetaald. Zie de link onderaan deze pagina.

Helpt u de stichting Maria van Renkum?

Draag financieel bij aan het behoud van de pelgrimskerk Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming te Renkum met het eeuwenoude Mariabeeld, de mooie staties, het fraaie meditatiepark om het kerkgebouw.

 • Op diverse wijzen kunt u de Stichting Maria van Renkum financieel steunen.
  U kunt kiezen uit:
  een periodieke gift;
 • het vastleggen van zaken in een testament als erfgenaam of als legataris;
 • het afnemen van één of meerdere obligaties t.w.v.
  € 250.
 • Stichting Maria van Renkum rekeningnummer
  NL53 INGB 0009 0098 81
 • Of neem via onderstaande button contact met ons op.