STICHTING MARIA VAN RENKUM

Voor het op duurzame wijze behouden van de Renkumse bedevaartskerk

“Mogen de mensen van onze tijd,
die vaak ondergedompeld zijn in het lawaai,
opnieuw de waarde van de stilte ontdekken
en daarin de stem van God en de medemensen beluisteren.”

Paus Franciscus, gebedsintentie voor september 2013

8 juni 2024

Wie het leuk vond was van harte welkom

Op 26 maart 2024 was het vijf jaar geleden, dat de Stichting Maria van Renkum werd opgericht. Het stichtingsbestuur is van meet af aan in dezelfde samenstelling actief geweest. Deze mensen behoren allen tot de geloofsgemeenschap Renkum en maken daarvan ook nadrukkelijk deel van uit.
Op zaterdag 25 mei 2024 was iedereen welkom om informeel onder het genot van koffie/thee en wat erbij etc. samen te komen in de pastorie. Als achtergrondmuziek speelde Kirsten van der Krabben  op de piano. De gezellige bijeenkomst was van 14.30 – 16.00  uur.
Aansluitend was er in de kerk een passend concert van 16.00 tot 17.00 uur. Muziekgroep ABIM speelde romantische internationale volksmuziek. De aanwezigen hebben daarvan genoten.
Vervolgens gingen de bestuursleden met partners naar de Brasserie Emma (ONO) waar een parochiaan hen een etentje had aangeboden

 Korte terugblik St. MvR 2024
  Foto_s-en-terugblik-MvR-5-jaar-2024

Op wie mogen we rekenen?

In juni worden 6000 kaarten huis-aan-huis verspreid in Renkum/Heelsum,  een deel van Doorwerth (Kievitsdel) en bij de Buunderkamp (Wolfheze).
Wij zoeken enkele mensen, die een wijkje kaarten willen rondbrengen. Info: 0317-314957,  stichtingmariavanrenkum@outlook.com

 Huis-aan-huis verspreiding 2024 MvR

Huis aan huis

Ga je mee?

Op vrijdag 27 september 2024 organiseren we een dagexcursie. Iedereen, die het leuk vindt kan mee. Je hoeft dus niet kerkelijk te zijn. Je kunt je alvast opgeven met vermelding van je naam, telefoonnummer en emailadres. De prijs is gebaseerd op het aantal deelnemers, dat mee kan en dekt alle de te maken kosten. Neem je een geldige museumjaarkaart mee, dan krijg je die dag of achteraf 8,50 euro retour.
Voor meer informatie zie de link.
 Excursie-op-vrijdag-27-september-2024

Ziekenbedevaart

Op 28 mei vond de zieken- en seniorenbedevaart plaats. Kinderen brachten bloemen voor Maria en de ouderen.

Sacramentsdag met bedevaart door het park - 2 juni 2024

Dauwwandeling met ontbijt - 9 mei 2024

Genieten van mystieke ochtendnevels en een kakofonie van vogelgeluiden. Van die typische geur van vochtige grond en fris gras in je neus. Op Hemelvaartsdag kon je dit allemaal ervaren: dauwwandelen georganiseerd door de Pastoraatsgroep van onze Maria-kerk. Dat betekende vroeg uit de veren. Om 07.00 uur startte de wandeling met een heerlijke ochtendzon in stil Renkum. Na afloop stond om 08.30 uur een heerlijk ontbijt verzorgd door Carmen en Glenn klaar. Om 09.30 uur gingen de 14 deelnemers voldaan naar huis. Met wat meer bekendheid naar buiten toe, zou deze leuke activiteit, die bedoeld is voor alle belangstellenden extra mensen kunnen trekken.

 Dauwwandeling met ontbijt – RK kerk Renkum 2024

Fietsers uit Elst bij Maria van Renkum

Op woensdag 1 mei 2024 kwamen mensen uit Elst van de parochie H. Maria Magdalena op de fiets naar onze kerk. De groep bedevaartgangers hadden een dagprogramma. Ze werden ontvangen met koffie/thee, genoten van de lunch, soep met belegde broodjes. De Stichting Maria van Renkum vertelde een uur over ons kerkgebouw, de geschiedenis van het devote beeld Maria van Renkum en wat Renkum als bedevaartplaats ook heden ten dage betekent. Het overige dagprogramma was in handen van de Pastoraatsgroep, die overeenkomstig het gewenste programma van de fietsers, zorgde dat alles prima verliep. Dat mede dankzij het schitterende weer!

Fietsers-uit-Elst-bij-Maria-van-Renkum-1-mei-2024

Bloesembedevaart Renkum 21 april 2024

Het helaas niet al te beste weer bedierf de plezierige stemming niet. Tijdens de processie werden bloemblaadjes uitgestrooid en losse bloemen meegedragen. Die werden na afloop bij Maria van Renkum neergezet. In de pastorie kon je vervolgens koffie/thee met cake krijgen en voor de kinderen was er limonade met chips.
De naam van deze bedevaart komt van de bedevaarten die voor de Tweede Wereldoorlog door parochies uit de Betuwe georganiseerd werden. De gelovigen uit de Betuwe kwamen naar Maria van Renkum om zegen te vragen voor de bloesem in de fruitteelt in hun streek. Nu is deze bedevaart speciaal gericht op kinderen die hun Eerste Communie doen samen met hun ouders, vrienden en familie. Maar iedereen was natuurlijk welkom.

 Enkele foto’s Bloesembedevaart Renkum 21 april 2024

Na 16 jaar nam pater Frans Bomers als voorganger afscheid

Renkum is sinds 1380 een bedevaartsoord. Veel mensen bezoeken wekelijks Maria van Renkum. Dat was vroeger ook al zo. Mensen zoeken haar op, steken een kaars aan, bidden, mediteren of verblijven er even door alleen maar aanwezig te zijn. Om een gevoel tot uitdrukking te laten komen schrijft men vaak woorden op in het intentieboek, dat bij Maria van Renkum, het devote beeld, aanwezig is. De volgeschreven boeken blijven sinds 1928 bewaard. In hoeverre mensen zich getroost of gesterkt voelen na een bezoek weten we niet. Veel gebeurt in de stilte. Heel af en toe horen we iets bijzonders…….

Onlangs kwam een pelgrim lopend vanaf Eindhoven om een bezoek te brengen aan Maria van Renkum. Op die donderdagmorgen maakte hij gebruik van de mogelijkheid om een kopje koffie/thee te komen drinken in de pastorie, die daarvoor doordeweeks iedere ochtend open is. Deze man vertelde iets bijzonders. Aan hem werd gevraagd dat op papier te zetten.
 Een wonder bestaat – Mariakerk Renkum 1951 – publ. met instemming

100 jaar kerk

Is dit de meest gastvrije kerk van Nederland?

“Wat een mooie kerk”, “Geweldig die akoestiek en die gewelven”, “Fijn, dat je hier zomaar kunt binnenlopen”, “Heerlijk, die rust”, “Goed dat zo’n kerk bestaat”. Dit soort uitlatingen hoorden we van bezoekers, die in het kader van de Openkerkendag onze kerk bezochten. Bezoekers konden koffie/thee met wat lekkers krijgen. Het landelijke thema was “kerkinterieurs”. In de kerk lagen afdrukken met vermelding van 10 bezienswaardigheden in en om ons kerkgebouw. ’s Middags waren sfeervolle muzikale nummers te horen, die live gespeeld werden.

Op tweede pinksterdag 29 mei 2023 – MvR
Is dit de meest gastvrije kerk van Nederland – 2023 MvR

Open kerken

De enige gastvrije kerk van Nederland in 2023 op de Europese kaart

De Katholieke Maria ten Hemelopnemingkerk (Mariakerk) te Renkum is de eerste kerk uit Nederland, die voorkomt op het Europese Netwerk van Gastvrije Kerken. De Stichting Maria van Renkum heeft daarvoor gezorgd. We voldeden aan alle voorwaarden en na alle correspondentie en een mooi uitvoerig gesprek met de Belgische Marc Huynen te Renkum kwamen we tot het bereikte resultaat. De website van het Europese Netwerk heeft een kijkerspubliek van 600.000 bezoekers waarvan er zo’n 10.000 in ons land woonachtig zijn. Wij zoeken de verbinding in en buiten de eigen geloofsgemeenschap. Op de website van www.openchurches.eu kun je onze kerk vinden.
 Gastvrije Mariakerk Renkum – Mariamaand 2023 – St. MvR

Netwerk Europa RK kerk Renkum - 2023

Een fraaie promotiefilm over de RK kerk te Renkum

Publicaties

Landelijke aandacht voor onze kerk

Als een kerk verdwijnt, verstomt vaak het christelijke geluid in een gemeenschap. In Renkum is door recente ontwikkelingen de beoogde sluiting van de Mariakerk voorlopig van de baan. Men probeert de veranderende rol van het kerkgebouw aan te wenden om opnieuw te evangeliseren.

Dit artikel kwam tot stand met medewerking van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Zie toekomstreligieuserfgoed.nl

Pag. 37 Kerk Renkum Ministerie OCW 202

Katholiek Nederland:
 Artikel MvR in KN 15-10-2021

Nederlands Dagblad:
Reportage Nederlands Dagblad – RK kerk Renkum 2023

Uitzending KRO-NCRV:
 TV opnamen KRO-NCRV in de RK kerk van Renkum – 051022

20191103_095136

Gastvrije kerk

Doordeweeks van half tien tot twaalf uur staat de koffie/thee voor eenieder, die zin heeft klaar in de pastorie. Wij willen een gastvrije kerk zijn en dat betekent o.a. een goede ontvangst, gelegenheid voor een praatje enz.

Als stichting hebben we een vlag en bordje gekocht om passanten, die dat niet goed weten hierop te attenderen. Iedere doordeweekse ochtend en tijdens de zondagse kerkdiensten van de parochie wordt de vlag geplaatst en na afloop telkens weggehaald. Ook staat er een bordje met de tekst: “De koffie is klaar, kom gezellig verder” achter het raam van de ontvangstkamer. En dat natuurlijk op de tijden, dat er inderdaad koffie/thee geschonken wordt.

Neem eens een dorpsgenoot of iemand van elders mee!

Koffievlag aangepast

Chapeau voor alle vrijwilligers

“Mensen maken Nederland”, was het motto van het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet 2021. We zouden ook kunnen zeggen “Onze Mariakerk leeft dankzij de inzet van velen”.  Als voorbeeld rechts een foto m.b.t. het onderhoud van het park, dat om ons kerkgebouw ligt.  
Onze geloofsgemeenschap mag zich gelukkig prijzen met zoveel vrijwilligers, die uiteenlopende werkzaamheden verrichten. Hoeveel geld wordt daarmee wel niet uitgespaard! Maar het allerbelangrijkste is het plezier dat men eraan beleeft, de leuke gesprekken die ontstaan, de liefde voor het werk. Wat een mooie geloofsgemeenschap hebben we! Zo zijn er mensen, die wekelijks het park rondom de kerk onderhouden.

Vrijwilligers Kerkgemeenschap – Eindversie MvR 2023 – kopie

Comité van Aanbeveling

Graag noemen we onze leden van het Comité van Aanbeveling voor behoud  van het Mariabeeld,  de Bedevaartskerk met het meditatiepark te Renkum:

 1. Jeroen R.V.A. Dijsselbloem, destijds minister van Financiën van Nederland.
 2. Dhr. Alexander Rinnooy Kan voormalig voorzitter van de SER, van VNO, Senator, Rector Magnificus etc.
 3. Johan J.B. Oosterman, Hoogleraar Oudere Nederlandse letterkunde, Radboud Universiteit Nijmegen
 4. Peter Jan Margry, Hoogleraar Europese Etnologie – Religieuze cultuur, Universiteit van Amsterdam. Publicatie Standaardwerk  Bedevaartsplaatsen in Nederland, 4 delen (1997-2004)
 5. Jos A.M. Koldeweij, Hoogleraar Kunstgeschiedenis van de Middeleeuwen, Radboud Universiteit Nijmegen
 6. Antoine P.L. Bodar, priester en Hoogleraar Christendom Cultuur en Media aan de Universiteit van Tilburg
 7. Paul Campman, horeca-ondernemer, ambassadeur Maria van Renkum
 8. Dominee Dick Juijn, predikant te Delden, ambassadeur Maria van Renkum

Financiële steun blijft belangrijk

We kunnen het kerkgebouw weer verwarmen. De installatie werkt gelukkig weer. Maar er moeten nog aardig wat restauratiewerkzaamheden gedaan worden. Bovendien hebben we naar de nabije toekomst toe meer wensen in ons project verwoord. Omdat de komende jaren de Stichting ook de zorg heeft te dragen voor het normale onderhoud moeten we blijven werken aan het werven van inkomsten. Daarom worden nog steeds externe bronnen aangeboord, acties gevoerd e.d. Zo lopen nog contacten met fondsen, bedrijven en (niet)gelovigen van elders. Dat is nodig, omdat de Stichting richting het kerkbestuur uitgesproken heeft de geldstroming via de kerkbalans t.b.v. de parochie niet te zullen en willen verstoren.

De Stichting Maria van Renkum heeft als rekeningnummer
NL53 INGB 0009 0098 81 en hoopt met uw steun de kerk te kunnen behouden. Tips zijn ook van harte welkom!

Culturele ANBI-status

De Belastingdienst heeft schriftelijk een verklaring verzonden waarin staat, dat de Stichting Maria van Renkum vrijgesteld is van een belastingplicht en dat de Culturele ANBI-status uitgedragen mag worden, zodat mensen bij het doneren van giften ook een belastingvoordeel kunnen krijgen.  Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en de energiebelasting. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Hierdoor worden giften aan culturele ANBI’s gestimuleerd. Gelden, die op de rekening van de Stichting Maria van Renkum gestort worden komen geheel ten goede aan het doel. Er wordt geen verplicht percentage van ontvangen gelden afgedragen aan het bisdom hetgeen voor parochies wel geldt.

 MvR ANBI 859874692

ANBI status Stichting Maria van Renkum

Werf in je familie en/of kennissenkringen

Door de invoering van SEPA (Single Euro Payments Area) hebben we 1 Europese betaalmarkt met uniforme betaalproducten. Geen aparte regels meer per land, maar voor elk land dezelfde richtlijnen.Met een incasso machtig je de Stichting Maria van Renkum (de incassant) om jaarlijks een afgesproken bedrag van iemands rekening af te schrijven. We hopen, dat eenieder in zijn eigen woonomgeving of binnen zijn familie waar dan ook  mensen bereid vindt een bedrag via automatische incasso te doneren. Op die manier genereren we ook een voorspelbaar bedrag aan inkomsten. 
Doorlopende machtiging t.b.v. Stichting Maria van Renkum

Obligaties

De Stichting Maria van Renkum geeft obligaties van 250 euro per stuk uit om meer financiële armslag te krijgen. De leningen worden uiterlijk in december 2024 terugbetaald of met instemming verlengd. Zie de link onderaan deze pagina.

Helpt u de stichting Maria van Renkum?

Draag financieel bij aan het behoud van de pelgrimskerk Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming te Renkum met het eeuwenoude Mariabeeld, de mooie staties, het fraaie meditatiepark om het kerkgebouw.

 • Op diverse wijzen kunt u de Stichting Maria van Renkum financieel steunen.
  U kunt kiezen uit:
  een periodieke gift;
 • het vastleggen van zaken in een testament als erfgenaam of als legataris;
 • het afnemen van één of meerdere obligaties t.w.v.
  € 250.
 • Stichting Maria van Renkum rekeningnummer
  NL53 INGB 0009 0098 81
 • Of neem via onderstaande button contact met ons op.