STICHTING MARIA VAN RENKUM

Voor het op duurzame wijze behouden van de Renkumse bedevaartskerk

“Mogen de mensen van onze tijd,
die vaak ondergedompeld zijn in het lawaai,
opnieuw de waarde van de stilte ontdekken
en daarin de stem van God en de medemensen beluisteren.”

Paus Franciscus, gebedsintentie voor september 2013

24 november 2023

Red Wednesday: onze kerk in het rood

Red Wednesday: onze kerk in het rood

Op 20 en 22 november 2023 stonden we in onze kerk stil bij Redwednesday. Bij de lezing kwamen mensen o.a. uit Amersfoort, Nijmegen en Arnhem.

Ook de aanwezigheid bij Maria van Renkum in de nacht van 22/23 werd van 22.00 tot 10.00 uur non-stop bezocht. Er was zelfs iemand uit Antwerpen, die meedeed.

Foto-impressie Red Wednesday Mariakerk Renkum 2023
Rode schijnwerpers en gebed Mariakerk Renkum 2023 – artikel KN
De Gelderlander Red Wednesday RK kerk Renkum 2023

 Samenvatting Rapport Vervolgd en Vergeten 2022
Uit Op Tocht RK kerk Renkum 11-23
 Ansichtkaart dubbelzijdig RedWednesday

Midden in de nacht……….

Fotoboek Over Een Vitale Gemeenschap Anno 2023

Maar liefst 192 pagina’s aan beeldmateriaal en teksten telt het binnenkort uit te komen fotoboek, dat de Stichting Maria van Renkum ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het kerkgebouw uitgeeft. Het betreft een Impressie over het hedendaagse reilen en zeilen in en rond de Mariakerk van Renkum. De focus ligt op historie, het belang van vrijwilligers, bedevaarten in deze tijd, geloofsgemeenschap overstijgende activiteiten anno heden en een blik op de nabije toekomst conform de visie van de St. MvR.
Het boek is te bestellen en zal te koop zijn voor €34,95. 
(stichtingmariavanrenkum@outlook.com)

Op 1 december zal het fotoboek verschijnen

Afbeelding2.jpg keramiek

Foto: plaquette van keramiek rechts bij de voordeur van de pastorie verwerkt in de zijmuur

Gedurende de hele maand oktober werd de opbrengst van statiegelden van de ingeleverde flessen/blikjes bij de PLUS Renkum afgedragen aan de Stichting Maria van Renkum. We ontvingen € 144,80 en danken allen, die voor dit mooie resultaat hebben gezorgd!

100 jaar kerk

30 jongeren / jong volwassenen w.o. 2 priesters afkomstig uit Utrecht bezochten zondag 1 oktober 2023 om 15:00 uur de kerk te Renkum

De groep werd ontvangen met koffie/thee en cake. De “Stichting Maria van Renkum” hield op verzoek een voordracht over het kerkgebouw en het devote Mariabeeld. Vervolgens nam een voorseminarist (zie foto in de link) het woord. Hij behoort tot de groep jongeren en vertelde waarom hij voor deze stap heeft gekozen. Aansluitend om 16:15 uur werd een Marialof gehouden en Marialiederen gezongen. ‘t Was ‘n mooie bijeenkomst en plezierig zoveel jonge mensen bij elkaar te zien.  Jong volwassenen op bedevaart naar Renkum 01-10-2023

Seniorenpastoraat Renkum

Enkele keren per jaar komen senioren ‘n ochtend bij elkaar en sluit de bijeenkomst met een lunch. Ook niet kerkgangers zijn altijd van harte welkom! Nu stond de historie van ons kerkgebouw centraal. Gerrit van den Berg verzorgde een fotopresentatie over het kerkelijk leven in Renkum van de laatste 100 jaar.

 Seniorenpastoraat Renkum

 

Ons magazine ziet er fraai uit

In september wordt een magazine van 24 bladzijden in he kader van het 100-jarig bestaan van ons kerkgebouw vrijgegeven. Dit betreft een initiatief van de Stichting Maria van Renkum. Je kunt erin lezen over 1200 jaar katholicisme in Renkum, bezienswaardigheden in en om ons kerkgebouw, over bedevaarten en vrijwilligers. Ook wordt alvast een vooruitblik getoond m.b.t. georganiseerde activiteiten van de laatste jaren. Dit met het oog op een uitgebreid fotoboek met teksten (140 pagina’s), dat in oktober – de Mariamaand – verschijnt. Het magazine zelf wordt gratis verspreid, zodat zeker alle ingeschrevenen van de geloofsgemeenschap Renkum-Heelsum binnen enkele weken een exemplaar tegemoet kunnen zien. Woon je niet in Renkum-Heelsum en wil je toch het magazine ontvangen? Dan kan dat. Dan betaal je in ieder geval de portokosten van 5 euro. Giften ter bestrijding van de drukwerkkosten worden op prijs gesteld. St. Maria van Renkum rek.nr. NL53 INGB 0009 0098 81

Onze kerk is ook qua historie en inrichting de moeite waard

Renkum is een lieflijk dorp gelegen aan de Veluwezoom in de provincie Gelderland bij Arnhem. Het dorp kent een katholieke traditie van 1200 jaar en het huidige kerkgebouw bestaat 100 jaar. Het werd ontworpen door de bekende architect Cuypers. In het gebouw bevinden zich o.a. schitterende staties afkomstig uit het vorige, inmiddels gesloopte, kerkgebouw.
Maar het belangrijkste is het devote beeld van Maria van Renkum uit 1380. Sinds dat jaar is Renkum een bedevaartsoord. De oudst van naam bekende pelgrim is Marie d’ Harcourt. Een Franse hofdame, die door de jaren heen zeker vier keer kwam bidden bij Maria van Renkum.

Meer informatie over wat je kunt bewonderen in ons kerkgebouw vind je in de bijlagen.
 De Maria ten Hemelopneming kerk ook genoemd de Mariakerk staat in Renkum
Tien bijzonderheden RK kerk in Renkum 08-2023

Van handwerken tot klaverjassen voor belangstellenden

Iedere donderdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur kun je komen handwerken, haken of breien etc. Het is een vrije inloop, dus je bent niet verplicht om steeds terug te komen. Je neemt je eigen materiaal mee en je werkt zogezegd aan iets voor jezelf. Er is geen les, wel zijn er mensen, die je ergens mee op weg kunnen helpen. Deze activiteit wordt al jaren gedaan en is bedoeld voor mensen van de geloofsgemeenschap en anderen. Dus: kom gerust een keer langs, neem iemand mee en ervaar de gezellige sfeer, het verplicht je tot niets!
 Handwerken, haken en breien in de pastorie van Renkum
 Wekelijks klaverjassen in de pastorie in Renkum

Kindernevendiensten

Bijna iedere zondagse kerkdienst (behalve als er een gezinsdienst is) worden kinderen, die dat willen na opening van de dienst in de kerk opgehaald. Een lichtje in een lantaarn wordt door de priester of voorganger bij het altaar aangestoken en samen met het licht gaan de kinderen op pad naar de pastorie. Daar wordt geknutseld, getekend, verteld over het thema van de viering.
 Kindernevendiensten Katholieke Kerk Renkum – fotocompilatie 2023

IMG_8117

Is dit de meest gastvrije kerk van Nederland?

“Wat een mooie kerk”, “Geweldig die akoestiek en die gewelven”, “Fijn, dat je hier zomaar kunt binnenlopen”, “Heerlijk, die rust”, “Goed dat zo’n kerk bestaat”. Dit soort uitlatingen hoorden we van bezoekers, die in het kader van de Openkerkendag onze kerk bezochten. Bezoekers konden koffie/thee met wat lekkers krijgen. Het landelijke thema was “kerkinterieurs”. In de kerk lagen afdrukken met vermelding van 10 bezienswaardigheden in en om ons kerkgebouw. ’s Middags waren sfeervolle muzikale nummers te horen, die live gespeeld werden.

Op tweede pinksterdag 29 mei 2023 – MvR
Is dit de meest gastvrije kerk van Nederland – 2023 MvR

Open kerken

De enige gastvrije kerk van Nederland in 2023 op de Europese kaart

De Katholieke Maria ten Hemelopnemingkerk (Mariakerk) te Renkum is de eerste kerk uit Nederland, die voorkomt op het Europese Netwerk van Gastvrije Kerken. De Stichting Maria van Renkum heeft daarvoor gezorgd. We voldeden aan alle voorwaarden en na alle correspondentie en een mooi uitvoerig gesprek met de Belgische Marc Huynen te Renkum kwamen we tot het bereikte resultaat. De website van het Europese Netwerk heeft een kijkerspubliek van 600.000 bezoekers waarvan er zo’n 10.000 in ons land woonachtig zijn. Wij zoeken de verbinding in en buiten de eigen geloofsgemeenschap. Op de website van www.openchurches.eu kun je onze kerk vinden.
 Gastvrije Mariakerk Renkum – Mariamaand 2023 – St. MvR

Netwerk Europa RK kerk Renkum - 2023

Een fraaie promotiefilm over de RK kerk te Renkum

Publicaties

Tijdschrift Met Hart en Ziel

Het magazine Met Hart & Ziel is een uitgave van het programma Toekomst Religieus Erfgoed. Dit nummer geeft een indruk van het gesprek over de toekomst van ons religieus erfgoed, zoals dat eind 2021 in de samenleving gevoerd is. In een column noemt Herman Pleij het ‘religieus erfgoed als noodzaak’. Verder komen de kerkenvisies uitgebreid aan de orde en onderwerpen die te maken hebben met het behoud, beheer, openstelling en herbestemming van kerkgebouwen. Zorgvuldig een balans vinden tussen het sacrale en het profane is daarbij de opgave, zoals Floris Alkemade in zijn column betoogt.

In de uitgave Hart & Ziel vonden we een publicatie over onze kerk.
Pag. 37 Kerk Renkum Ministerie OCW 2022

Landelijke aandacht voor onze kerk

Als een kerk verdwijnt, verstomt vaak het christelijke geluid in een gemeenschap. In Renkum is door recente ontwikkelingen de beoogde sluiting van de Mariakerk voorlopig van de baan. Men probeert de veranderende rol van het kerkgebouw aan te wenden om opnieuw te evangeliseren.

Dit artikel kwam tot stand met medewerking van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Zie toekomstreligieuserfgoed.nl

Pag. 37 Kerk Renkum Ministerie OCW 202

Katholiek Nederland:
 Artikel MvR in KN 15-10-2021

Nederlands Dagblad:
Reportage Nederlands Dagblad – RK kerk Renkum 2023

Uitzending KRO-NCRV:
 TV opnamen KRO-NCRV in de RK kerk van Renkum – 051022

Gastvrije kerk

Doordeweeks van half tien tot twaalf uur staat de koffie/thee voor eenieder, die zin heeft klaar in de pastorie. Wij willen een gastvrije kerk zijn en dat betekent o.a. een goede ontvangst, gelegenheid voor een praatje enz.

Als stichting hebben we een vlag en bordje gekocht om passanten, die dat niet goed weten hierop te attenderen. Iedere doordeweekse ochtend en tijdens de zondagse kerkdiensten van de parochie wordt de vlag geplaatst en na afloop telkens weggehaald. Ook staat er een bordje met de tekst: “De koffie is klaar, kom gezellig verder” achter het raam van de ontvangstkamer. En dat natuurlijk op de tijden, dat er inderdaad koffie/thee geschonken wordt.

Neem eens een dorpsgenoot of iemand van elders mee!

Koffievlag aangepast

Chapeau voor alle vrijwilligers

“Mensen maken Nederland”, was het motto van het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet 2021. We zouden ook kunnen zeggen “Onze Mariakerk leeft dankzij de inzet van velen”.  Als voorbeeld rechts een foto m.b.t. het onderhoud van het park, dat om ons kerkgebouw ligt.  
Onze geloofsgemeenschap mag zich gelukkig prijzen met zoveel vrijwilligers, die uiteenlopende werkzaamheden verrichten. Hoeveel geld wordt daarmee wel niet uitgespaard! Maar het allerbelangrijkste is het plezier dat men eraan beleeft, de leuke gesprekken die ontstaan, de liefde voor het werk. Wat een mooie geloofsgemeenschap hebben we! Zo zijn er mensen, die wekelijks het park rondom de kerk onderhouden.

Vrijwilligers Kerkgemeenschap – Eindversie MvR 2023 – kopie

Comité van Aanbeveling

Graag noemen we onze leden van het Comité van Aanbeveling voor behoud  van het Mariabeeld,  de Bedevaartskerk met het meditatiepark te Renkum:

 1. Jeroen R.V.A. Dijsselbloem, destijds minister van Financiën van Nederland.
 2. Dhr. Alexander Rinnooy Kan voormalig voorzitter van de SER, van VNO, Senator, Rector Magnificus etc.
 3. Johan J.B. Oosterman, Hoogleraar Oudere Nederlandse letterkunde, Radboud Universiteit Nijmegen
 4. Peter Jan Margry, Hoogleraar Europese Etnologie – Religieuze cultuur, Universiteit van Amsterdam. Publicatie Standaardwerk  Bedevaartsplaatsen in Nederland, 4 delen (1997-2004)
 5. Jos A.M. Koldeweij, Hoogleraar Kunstgeschiedenis van de Middeleeuwen, Radboud Universiteit Nijmegen
 6. Antoine P.L. Bodar, priester en Hoogleraar Christendom Cultuur en Media aan de Universiteit van Tilburg
 7. Paul Campman, horeca-ondernemer, ambassadeur Maria van Renkum
 8. Dominee Dick Juijn, predikant te Delden, ambassadeur Maria van Renkum

Financiële steun blijft belangrijk

We kunnen het kerkgebouw weer verwarmen. De installatie werkt gelukkig weer. Maar er moeten nog aardig wat restauratiewerkzaamheden gedaan worden. Bovendien hebben we naar de nabije toekomst toe meer wensen in ons project verwoord. Omdat de komende jaren de Stichting ook de zorg heeft te dragen voor het normale onderhoud moeten we blijven werken aan het werven van inkomsten. Daarom worden nog steeds externe bronnen aangeboord, acties gevoerd e.d. Zo lopen nog contacten met fondsen, bedrijven en (niet)gelovigen van elders. Dat is nodig, omdat de Stichting richting het kerkbestuur uitgesproken heeft de geldstroming via de kerkbalans t.b.v. de parochie niet te zullen en willen verstoren.

De Stichting Maria van Renkum heeft als rekeningnummer
NL53 INGB 0009 0098 81 en hoopt met uw steun de kerk te kunnen behouden. Tips zijn ook van harte welkom!

Culturele ANBI-status

De Belastingdienst heeft schriftelijk een verklaring verzonden waarin staat, dat de Stichting Maria van Renkum vrijgesteld is van een belastingplicht en dat de Culturele ANBI-status uitgedragen mag worden, zodat mensen bij het doneren van giften ook een belastingvoordeel kunnen krijgen.  Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en de energiebelasting. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Hierdoor worden giften aan culturele ANBI’s gestimuleerd. Gelden, die op de rekening van de Stichting Maria van Renkum gestort worden komen geheel ten goede aan het doel. Er wordt geen verplicht percentage van ontvangen gelden afgedragen aan het bisdom hetgeen voor parochies wel geldt.

 MvR ANBI 859874692

ANBI status Stichting Maria van Renkum

Werf in je familie en/of kennissenkringen

Door de invoering van SEPA (Single Euro Payments Area) hebben we 1 Europese betaalmarkt met uniforme betaalproducten. Geen aparte regels meer per land, maar voor elk land dezelfde richtlijnen.Met een incasso machtig je de Stichting Maria van Renkum (de incassant) om jaarlijks een afgesproken bedrag van iemands rekening af te schrijven. We hopen, dat eenieder in zijn eigen woonomgeving of binnen zijn familie waar dan ook  mensen bereid vindt een bedrag via automatische incasso te doneren. Op die manier genereren we ook een voorspelbaar bedrag aan inkomsten. 
Doorlopende machtiging t.b.v. Stichting Maria van Renkum

Obligaties

De Stichting Maria van Renkum geeft obligaties van 250 euro per stuk uit om meer financiële armslag te krijgen. De leningen worden uiterlijk in december 2024 terugbetaald of met instemming verlengd. Zie de link onderaan deze pagina.

Helpt u de stichting Maria van Renkum?

Draag financieel bij aan het behoud van de pelgrimskerk Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming te Renkum met het eeuwenoude Mariabeeld, de mooie staties, het fraaie meditatiepark om het kerkgebouw.

 • Op diverse wijzen kunt u de Stichting Maria van Renkum financieel steunen.
  U kunt kiezen uit:
  een periodieke gift;
 • het vastleggen van zaken in een testament als erfgenaam of als legataris;
 • het afnemen van één of meerdere obligaties t.w.v.
  € 250.
 • Stichting Maria van Renkum rekeningnummer
  NL53 INGB 0009 0098 81
 • Of neem via onderstaande button contact met ons op.