Bedevaarten

Op deze pagina vindt u informatie over bedevaarten en het Mariabeeld

Bedevaartjaar 2023 Maria van Renkum in 100-jarige kerk

Ook in 2023 bent u van harte welkom in het bedevaartsoord Maria van Renkum.
Het Mariabeeld, dat al bestond voor het jaar 1380, staat in de kerk van Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming in Renkum. Naast de kerk ligt het Mariapark.

De werkgroep bedevaarten Renkum organiseert vijf bedevaarten:

* Bloesembedevaart, 23 april, 15:00 uur 
* Mariabedevaart speciaal voor zieken en senioren, dnsdag 23 mei, vanaf 10:30 uur 
* Sacramentsdag, zondag 11 juni, 11:00 uur 
* Hoogfeest van Maria ten Hemelopneming , dinsdag 15 augustus, 19:00 uur
* Gelderse Bedevaart in de Mariamaand, zondag 22 oktober, 14:00 uur

Voor één of meer van deze bedevaarten kunt u zich aanmelden. Zie het formulier in de bijlagen: 

Ook kunt u ervoor kiezen met een groep te komen op een andere datum. De bedevaartwerkgroep stelt in overleg met u de datum en het programma vast, en verzorgt desgewenst een viering, presentatie, rondleiding door het Mariapark en de catering. Zie het formulier in de bijlagen: 

Contactpersoon werkgroep bedevaarten Renkum:

Anya Banen, af.banen@ziggo.nl , of Tosca van den Broeke, broeketgm@gmail.com , tel. (06) 52 54 26 55.

Pelgrimages Maria van Renkum in 2022

Bloesembedevaart

In 2022 kon de Bloesembedevaart – na 2 jaar afzeggingen vanwege corona – weer doorgaan. Traditiegetrouw openden we met deze bedevaart het bedevaartseizoen. Op 24 april 2022 vond onder prachtige weersomstandigheden deze bloesembedevaart in Renkum plaats. Ondanks de meivakantie waren er ruim 75 ouders en kinderen aanwezig.

Foto-impressie:
Na twee Jaar weer een Bloesembedevaart in Renkum – 2022

Terzijde: zie o.a. een polygoonfilmpje over de Bloesembedevaart in Renkum uit 1931 (pagina Media – Video’s)

Bloesembedevaart 2022

Pelgrimages Maria van Renkum in 2021

 Bedevaarten naar Renkum worden, zowel op aanvraag als door de Bedevaartgroep Renkum georganiseerd.
 Terugblik op bedevaarten naar Renkum 2021
 Brochure bedevaarten 2021
 Bericht hervatting Mariabedevaarten Renkum.herzien 30-04

Pelgrimages Maria van Renkum

Historie Maria van Renkum in het kort

De legende wil dat het Mariabeeld in het jaar 1380 op miraculeuze wijze uit de hemel was neergedaald in de kapel van Renkum. Het bescheiden kapelletje groeide in die jaren uit tot een pelgrimsoord. Het was van grote betekenis voor hertog Willem I van Gelre en Gulik, mede door de centrale ligging. In 1397 schonk hij het Mariabeeld een kostbare mantel. Om zijn nieuwe bondgenoot te paaien zond de Franse koning Karel VI in 1401, vlak na onderhandelingen met de hertog, twee belangrijke relieken naar de kapel: een splinter van het Heilig Kruis en een fragment van Christus’ doornenkroon. De relieken waren opgeborgen in het beeld van Onze Lieve Vrouw van Renkum, dat toen functioneerde als een soort reliekschrijn. In 1405 stichtte Reinald IV, Willems broer en opvolger, een klooster op de plaats van de kapel. Aan de nonnen werd opgedragen de devotie tot het Mariabeeld te bevorderen. Maria van Gelre gaf het goede voorbeeld en ondernam meerdere bedevaarten naar Renkum.

Tekst informatiepaneel bij het monumentje van het oude klooster uit 1405  
Informatiepaneel Mariaklooster

Maria van Gelre (Marie d’Harcourt) kwam zeker vier keer bidden bij ons Mariabeeld in Renkum.
  
Renkum bedevaarten van Maria van Gelre (=Marie d’Harcourt)

bedevaart Maria van Renkum
Toen: foto 1928
bedevaart Maria van Renkum kerk
Nu: foto 2019

Tijdens de Reformatie werd het Mariabeeld omstreeks 1575 door de Renkumse nonnen in veiligheid gebracht. Tien jaar later werd het klooster verwoest. Na meer dan 350 jaar en vele omzwervingen keerde ’t mirakuleus beeldeken in 1928 weer terug naar Renkum, waar het een plek kreeg in de plaatselijke katholieke kerk. Daar kwam opnieuw een bedevaart op gang, die tot op de dag van vandaag voortduurt.

Maria's ballingschap

De tekst uit 2011 is geschreven door Rob Siepermann en geeft een aardig beeld over de aanwezigheid  en het verdwijnen van ons Mariabeeld. 
 Verhaal van Maria van Renkum

Oorlogsschade

Oorlogsschade r.k. kerk Renkum