Bedevaarten

Op deze pagina vindt u informatie over bedevaarten en het Mariabeeld

Bedevaartjaar 2024 Maria van Renkum

Ook in 2024 bent u van harte welkom in het bedevaartsoord Maria van Renkum.
Het Mariabeeld, dat al bestond voor het jaar 1380, staat in de kerk van Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming in Renkum. Naast de kerk ligt het Mariapark.

De werkgroep bedevaarten Renkum organiseert vijf bedevaarten:

* Bloesembedevaart, 21 april, 15:00 uur 
* Mariabedevaart speciaal voor zieken en senioren, dnsdag 28 mei, vanaf 10:30 uur 
* Sacramentsdag, zondag 2 juni, 10:00 uur 
* Hoogfeest van Maria ten Hemelopneming , donderdag 15 augustus, 19:00 uur
* Gelderse Bedevaart in de Mariamaand, zondag 20 oktober, 14:00 uur

Voor één of meer van deze bedevaarten kunt u zich aanmelden. Zie het formulier in de bijlagen: 

Ook kunt u ervoor kiezen met een groep te komen op een andere datum. De bedevaartwerkgroep stelt in overleg met u de datum en het programma vast, en verzorgt desgewenst een viering, presentatie, rondleiding door het Mariapark en de catering. Zie het formulier in de bijlagen: 
 Bedevaarten in 2024 in Renkum – slotversie

Contactpersoon werkgroep bedevaarten Renkum:

Anya Banen, af.banen@ziggo.nl , of Tosca van den Broeke, broeketgm@gmail.com , tel. (06) 52 54 26 55.

Enkele Pelgrimages Maria van Renkum in 2023

30 jongeren / jong volwassenen w.o. 2 priesters afkomstig uit Utrecht bezochten zondag 1 oktober 2023 om 15:00 uur de kerk te Renkum

De groep werd ontvangen met koffie/thee en cake. De “Stichting Maria van Renkum” hield op verzoek een voordracht over het kerkgebouw en het devote Mariabeeld. Vervolgens nam een voorseminarist (zie foto in de link) het woord. Hij behoort tot de groep jongeren en vertelde waarom hij voor deze stap heeft gekozen. Aansluitend om 16:15 uur werd een Marialof gehouden en Marialiederen gezongen. ‘t Was ‘n mooie bijeenkomst en plezierig zoveel jonge mensen bij elkaar te zien.  Jong volwassenen op bedevaart naar Renkum 01-10-2023

Processie met muziek door het dorp – 9 september ‘23

Ter gelegenheid van het 100 – jarig bestaan van ons kerkgebouw trokken we het dorp in. Zonder woorden getuigen. Er wordt in het dorp over de geziene processie gesproken. Mensen keken nieuwsgierig, soms wat verbaasd en grepen meteen naar mobieltjes om foto’s te maken.  Ondanks de hitte werd het een succes. Mauricio Meneses (pastoor) sprak lovende woorden over de kerk & vrijwilligers.

Poolse christenen en Filipijnse Nederlanders op bedevaart naar Renkum

Onlangs kwamen verschillende bedevaartgroepen met mensen van buitenlandse afkomst naar Renkum. De Polen kwamen onverwacht langs en zijn bezig met een tour door Nederland om bijzondere locaties aan te doen. De Filipijnen hadden een compleet dagprogramma in en om ons kerkgebouw.
 Poolse christenen even in de Renkumse kerk op bezoek
 Filipijnen op bedevaart naar Renkum – 2023

Sacramentsdag & Processie met Eerste Communicanten 11 juni in Renkum

Op Sacramentsdag vieren we met extra aandacht de aanwezigheid van Jezus tijdens de kerkdienst. Jong & oud, een behoorlijk gevulde kerk met mensen van de geloofsgemeenschap Renkum-Heelsum en van verder weg, een prachtig koor, een goede opkomst, een waardige processie en gezelligheid na afloop op het kerkplein. Al met al een mooie dag!
 Sacramentsdag & Processie met Eerste Communicanten Renkum 11 juni

DSC_0502 - kopie

Zieken- en seniorenbedevaart Renkum 2023

65e Ziekenbedevaart

Kardinaal Wim Eijk woonde de 65e bedevaart speciaal voor zieken en senioren bij, die dinsdag 23 mei in het bedevaartsoord “Maria van Renkum” plaatsvond. De komst van onze aartsbisschop laat zien hoe belangrijk het bisdom de Renkumse bedevaarten vindt. Tijdens de dienst zong ons Caeciliakoor o.l.v. Hans Gelderman en eerlijk is eerlijk: de zangprestaties evenals het spel van Hetty, de organiste, waren voortreffelijk!

Het onderdeel Mariahulde met processie in het kerkgebouw werd wederom als een hoogtepunt gezien. Zo’n 30 kinderen van de Katholieke basisschool droegen bloemen om deze na de processie uit te delen aan de aanwezigen, de zieken en de ouderen: een aandoenlijk moment van vreugde!

 Foto-impressie Zieken- en seniorenbedevaart 2023

Pag. 10 uit KN nr. 20 19 mei 2023 Ziekenbedevaart-Maria van Renkum
Pag. 11 uit KN nr. 20 19 mei 2023 Ziekenbedevaart-Maria van Renkum

Zieken-senioren bedevaart 2023

Bloesembedevaart Renkum 23 april 2023

Het zonnige weer zorgde voor een plezierige stemming. Tijdens de processie werden bloemblaadjes uitgestrooid en losse bloemen meegedragen. Die werden na afloop bij Maria van Renkum neergezet. In de pastorie kon je vervolgens koffie/thee met cake krijgen en voor de kinderen was er limonade met chips.
De naam van deze bedevaart komt van de bedevaarten die voor de Tweede Wereldoorlog door parochies uit de Betuwe georganiseerd werden. De gelovigen uit de Betuwe kwamen naar Maria van Renkum om zegen te vragen voor de bloesem in de fruitteelt in hun streek. Nu is deze bedevaart speciaal gericht op kinderen die hun Eerste Communie doen samen met hun ouders, vrienden en familie. Maar iedereen is natuurlijk welkom.
 Foto-impressie Bloesembedevaart Renkum 23 april 2023

Pelgrimages Maria van Renkum in 2022

Bloesembedevaart

In 2022 kon de Bloesembedevaart – na 2 jaar afzeggingen vanwege corona – weer doorgaan. Traditiegetrouw openden we met deze bedevaart het bedevaartseizoen. Op 24 april 2022 vond onder prachtige weersomstandigheden deze bloesembedevaart in Renkum plaats. Ondanks de meivakantie waren er ruim 75 ouders en kinderen aanwezig.

Foto-impressie:
Na twee Jaar weer een Bloesembedevaart in Renkum – 2022

Terzijde: zie o.a. een polygoonfilmpje over de Bloesembedevaart in Renkum uit 1931 (pagina Media – Video’s)

Bloesembedevaart 2022

Pelgrimages Maria van Renkum in 2021

 Bedevaarten naar Renkum worden, zowel op aanvraag als door de Bedevaartgroep Renkum georganiseerd.
 Terugblik op bedevaarten naar Renkum 2021
 Brochure bedevaarten 2021
 Bericht hervatting Mariabedevaarten Renkum.herzien 30-04

Pelgrimages Maria van Renkum

Historie Maria van Renkum in het kort

De legende wil dat het Mariabeeld in het jaar 1380 op miraculeuze wijze uit de hemel was neergedaald in de kapel van Renkum. Het bescheiden kapelletje groeide in die jaren uit tot een pelgrimsoord. Het was van grote betekenis voor hertog Willem I van Gelre en Gulik, mede door de centrale ligging. In 1397 schonk hij het Mariabeeld een kostbare mantel. Om zijn nieuwe bondgenoot te paaien zond de Franse koning Karel VI in 1401, vlak na onderhandelingen met de hertog, twee belangrijke relieken naar de kapel: een splinter van het Heilig Kruis en een fragment van Christus’ doornenkroon. De relieken waren opgeborgen in het beeld van Onze Lieve Vrouw van Renkum, dat toen functioneerde als een soort reliekschrijn. In 1405 stichtte Reinald IV, Willems broer en opvolger, een klooster op de plaats van de kapel. Aan de nonnen werd opgedragen de devotie tot het Mariabeeld te bevorderen. Maria van Gelre gaf het goede voorbeeld en ondernam meerdere bedevaarten naar Renkum.

Tekst informatiepaneel bij het monumentje van het oude klooster uit 1405  
Informatiepaneel Mariaklooster

Maria van Gelre (Marie d’Harcourt) kwam zeker vier keer bidden bij ons Mariabeeld in Renkum.
  
Renkum bedevaarten van Maria van Gelre (=Marie d’Harcourt)

bedevaart Maria van Renkum
Toen: foto 1928
bedevaart Maria van Renkum kerk
Nu: foto 2019

Tijdens de Reformatie werd het Mariabeeld omstreeks 1575 door de Renkumse nonnen in veiligheid gebracht. Tien jaar later werd het klooster verwoest. Na meer dan 350 jaar en vele omzwervingen keerde ’t mirakuleus beeldeken in 1928 weer terug naar Renkum, waar het een plek kreeg in de plaatselijke katholieke kerk. Daar kwam opnieuw een bedevaart op gang, die tot op de dag van vandaag voortduurt.

Maria's ballingschap

De tekst uit 2011 is geschreven door Rob Siepermann en geeft een aardig beeld over de aanwezigheid  en het verdwijnen van ons Mariabeeld. 
 Verhaal van Maria van Renkum

Oorlogsschade

Oorlogsschade r.k. kerk Renkum