Nieuws

Lees het nieuws rondom de Stichting Maria van Renkum

St. Maarten

De Stichting Maria van Renkum organiseerde een Sint Maartensfeest. Al eerder konden kinderen op school uitgedeelde kleurplaten bij de bibliotheek inleveren. Op 12 november was er ‘s middags een inloop workshop lampion maken. Die werd goed bezocht. Er was een  gezellige drukte. ’s Avonds ging muziekvereniging Excelsior de straat op, gevolgd door een tweespan paarden met Sint Maarten. Veel kinderen met ouders en verlichte lampionnen sloten zich daarbij aan. Vuurkorven stonden op het kerkplein en bij terugkomst werd er in de kerk gezongen, verteld en kregen kinderen warme chocolademelk, een mandarijntje en door de organisatie gebakken koekjes in de vorm van paarden. Al met al een gewaardeerde happening, leuk, veel belangstelling en voor herhaling vatbaar.
 Programma Sint Maarten 2021
 Ingeleverde kleurplaten Sint Maarten 2021 – 23x-gecomprimeerd
 Foto-impressie Sint Maarten – Stichting Maria van Renkum – 12 nov. 2021

Stint Maarten

Project toeristische bewegwijzering in de gemeente Renkum

Voor de zomer van 2019 heeft de Stichting Maria van Renkum aangegeven graag te willen deelnemen aan het kortlopende project Toeristische bewegwijzering in de gemeente Renkum. Dit voorjaar worden enkele borden voor de komende vijf jaar geplaatst.

Donderdag 23 januari heeft de gemeente Renkum samen met het Toeristisch Platform Lage Veluwe en Uit®waardede eerste nieuwe toeristische borden op Kievitsdel – onthuld. Dit is het startschot voor de plaatsing van de nieuwe toeristisch-recreatieve bewegwijzering in de gemeente Renkum. De gemeente maakt zo de ambitie waar om het toeristisch aanbod van de gemeente bereikbaar en toegankelijk te maken, en de zichtbaarheid van dat aanbod te vergroten.

 03 Persbericht Toeristische bewegwijzering
 Overzichtskaart bordlocaties Maria van Renkum
 Toeristische borden Maria van Renkum 

borden

Algemeen beleidsplan Stichting Maria van Renkum

In de zomer van 2020 verscheen ons Projectplan 2020-2025. Het betreft in feite een geactualiseerd  beleidsplan, mede bedoeld op verzoek van enkele instanties en particulieren waarmee de Stichting in gesprek is. Ons projectplan/bedrijfsplan vindt u hier: M10 Project Maria van Renkum 2020-2025 Versie 28 juli 2020-gecomprimeerd 31-12-2020
Hierin is onder andere te lezen over Marie d’Harcourt. Zie hieronder

Standbeeld Marie d’Harcourt als blikvanger op het kerkplein te Renkum

Vanaf 1380 is Renkum een bedevaartsoord. De oudst bekende bedevaartgangster was Marie d’Harcourt, later Hertogin van Gelre. Zij behoorde tot het Franse Hof en kwam o.a. op 17 augustus 1407 met hovelingen uit Frankrijk bidden tot Onze Lieve Vrouw van Renkum. Er moet een standbeeld met uitleg van Marie aan de rand van het kerkplein komen. Zij staat wat ons betreft symbool voor alle pelgrims die door de eeuwen heen Maria van Renkum bezochten en nog bezoeken. De onthulling van het beeld zou t.z.t. door de ambassadeur van Frankrijk kunnen geschieden. Deze actie heeft een hoge attentiewaarde in het kader van de naamsbekendheid van Maria van Renkum ook gerelateerd aan recreatie & toerisme. We zijn inmiddels met de voorbereiding van dit project gestart.
  Marie d’Harcourt – Maria van Gelre  en zie ook onze pagina Media (video).
 Maria van Gelre of Marie d’Harcourt 1380 – na 1427 Zie pagina 2 van de wervingskaart. 
 Maria van Gelre voorheen Marie d’Harcourt 1380 tot ong. 1428

DSC_0930

Euregioraad Rijn-Waal

 

Diverse hoopvolle gesprekken zijn gevoerd. Zo zijn we in Kleve bij de Euregioraad Rijn-Waal geweest en kunnen we een aardig geldbedrag krijgen om daarmee een pelgrimsfietsroute Renkum-Kevelaer v.v. te bekostigen: fietsen over de grens van Gelderland en door het vroegere Overkwartier (Limburg en Noordrijn-Westfalen), die samen ooit het hertogdom Gelre vormden. We stellen ons voor, dat de route zodanig loopt, dat onderweg ook een aantal passende bezienswaardigheden bekeken kunnen worden. Het betreft hier een deelproject mede bedoeld om Renkum als bedevaartsoord te promoten.

Organisaties als Erfgoed Gelderland, TVAN (Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen) en de Euregio Rijn Waal geven samen met ons invulling aan een pelgrimsfietsroute Renkum-Kevelaer. De Euregio heeft ons voor dit deelproject in principe een subsidiebedrag van maximaal 25.000 euro toegezegd.