Ter Overweging

Maria van Renkum blijf bij ons

Beeld Maria van Renkum

In 2008 heeft de Rijksoverheid het Mariabeeld op de lijst behorend bij de Wet tot Behoud van Cultuurbezit geplaatst als  zijnde onvervangbaar, zeer waardevol en onmisbaar voor het Nederlandse cultuurbezit.

 Raad voor Cultuur brief Mariabeeld   
 WBC besluit

Waarom vereren we Maria?
 Mariaverering
 Devotie Maria KN-P12 Linkerblz._1
 Devotie Maria KN-P13 Rechterblz._1

vlam

Maria van Renkum,
Gekomen op een bijzondere wijze in 1380 in de Renkumse kapel
Geliefd, vereerd en bezocht door de eeuwen heen door veel mensen overal vandaan
Franse Hovelingen kwamen in 1407 op bedevaart naar Maria van Renkum
Titus Brandsma en anderen schreven in het gebedenboek gedachten onder toezicht van Maria van Renkum en velen doen dat in de kerk nog steeds
Duizenden kaarsjes worden jaarlijks bij Maria van Renkum aangestoken
Niet kerkelijken, anders denkenden en zoekenden blijven in toenemende mate naar haar komen
Als Maria het wilt, dan blijft het beeld in Renkum nog jaren op de huidige plaats
Maria van Renkum, voor velen een weg naar Christus,  blijf bij ons

Vaders Liefdesbrief

 

 Vaders Liefdesbrief flyer MvR 2020
Ter overdenking een brief voor jou om te lezen, te bewaren en te herlezen

Mijn kind, je kent mij misschien niet, maar Ik weet alles over je (Psalm 139:1)
Voordat je verwekt werd, kende Ik je al (Jeremia 1:5)
Je bent geen vergissing (Psalm 139:15)

Beeld Jezus Renkum