Bedevaarten

Op deze pagina vindt u informatie over bedevaarten en het Mariabeeld

Pelgrimages Maria van Renkum

Ook in 2020 vinden bedevaarten naar Renkum plaats, zowel op aanvraag als georganiseerd. 
Zie de poster:  Bedevaarten naar Maria van Renkum.poster 2020_compressed (1)
Zie tevens:  Flyer Mariabedevaart Renkum 2020

Historie Maria van Renkum in het kort

De legende wil dat het Mariabeeld in het jaar 1380 op miraculeuze wijze uit de hemel was neergedaald in de kapel van Renkum. Het bescheiden kapelletje groeide in die jaren uit tot een pelgrimsoord. Het was van grote betekenis voor hertog Willem I van Gelre en Gulik, mede door de centrale ligging. In 1397 schonk hij het Mariabeeld een kostbare mantel. Om zijn nieuwe bondgenoot te paaien zond de Franse koning Karel VI in 1401, vlak na onderhandelingen met de hertog, twee belangrijke relieken naar de kapel: een splinter van het Heilig Kruis en een fragment van Christus’ doornenkroon. De relieken waren opgeborgen in het beeld van Onze Lieve Vrouw van Renkum, dat toen functioneerde als een soort reliekschrijn. In 1405 stichtte Reinald IV, Willems broer en opvolger, een klooster op de plaats van de kapel. Aan de nonnen werd opgedragen de devotie tot het Mariabeeld te bevorderen. Maria van Gelre gaf het goede voorbeeld en ondernam meerdere bedevaarten naar Renkum.

Tekst informatiepaneel bij het monumentje van het oude klooster uit 1405  
Informatiepaneel Mariaklooster

Maria van Gelre (Marie d’Harcourt) kwam zeker vier keer bidden bij ons Mariabeeld in Renkum.  Renkum bedevaarten van Maria van Gelre (=Marie d’Harcourt)

bedevaart Maria van Renkum
Toen: foto 1928
bedevaart Maria van Renkum kerk
Nu: foto 2019

Tijdens de Reformatie werd het Mariabeeld omstreeks 1575 door de Renkumse nonnen in veiligheid gebracht. Tien jaar later werd het klooster verwoest. Na meer dan 350 jaar en vele omzwervingen keerde ’t mirakuleus beeldeken in 1928 weer terug naar Renkum, waar het een plek kreeg in de plaatselijke katholieke kerk. Daar kwam opnieuw een bedevaart op gang, die tot op de dag van vandaag voortduurt.

Maria's ballingschap

De tekst uit 2011 is geschreven door Rob Siepermann en geeft een aardig beeld over de aanwezigheid  en het verdwijnen van ons Mariabeeld. 
 Verhaal van Maria van Renkum

Oorlogsschade

rk kerk renkum oorlog