Ter Overweging

Beeld Maria van Renkum

Maria van Renkum blijf bij ons

In 2008 heeft de Rijksoverheid het Mariabeeld op de lijst behorend bij de Wet tot Behoud van Cultuurbezit geplaatst als  zijnde onvervangbaar, zeer waardevol en onmisbaar voor het Nederlandse cultuurbezit.

Maria van Renkum,

Gekomen op een bijzondere wijze in 1380 in de Renkumse kapel

Geliefd, vereerd en bezocht door de eeuwen heen door veel mensen overal vandaan

Franse Hovelingen kwamen in 1407 op bedevaart naar Maria van Renkum

Titus Brandsma en anderen schreven in het gebedenboek gedachten onder toezicht van Maria van Renkum en velen doen dat in de kerk nog steeds

Duizenden kaarsjes worden jaarlijks bij Maria van Renkum aangestoken

Niet kerkelijken, anders denkenden en zoekenden blijven in toenemende mate naar haar komen

Als Maria het wilt, dan blijft het beeld in Renkum nog jaren op de huidige plaats

Maria van Renkum, voor velen een weg naar Christus,  blijf bij ons