Nieuws

Lees het nieuws rondom de Stichting Maria van Renkum

Nieuws 18 maart 2020

Krijgt de genomineerde katholieke kerk te Renkum de publieksprijs?

De Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming-kerk in Renkum maakt kans op de titel: Meest gastvrije kerk van Oost-Nederland. De stichting ‘Welkom in de Kerk’ heeft vijf kerken in Gelderland en vijf in Overijssel genomineerd. Tot 1 mei kan iedereen zijn of haar stem uitbrengen op www.gastvrijekerk.nl

Het bedevaartsoord Maria van Renkum behoort tot de tien uitverkorenen, omdat de kerk voldoet aan de omschrijving van een gastvrije kerk. Zo is de kerk elke dag van 9 tot 16 uur geopend voor iedereen die stilte zoekt voor gebed of meditatie of een kaarsje bij Maria van Renkum wil opsteken. Rond deze tijd worden er vijf toeristische wegwijzers Maria van Renkum geplaatst. De kerk organiseert jaarlijks vijf bedevaarten, ontvangt groepen op aanvraag en zet koffie en thee klaar. De Stichting Maria van Renkum zet zich in voor het duurzame behoud van de bedevaartkerk en geeft net als de geloofsgemeenschap Renkum-Heelsum  veel publiciteit aan de kerk en activiteiten. Zo zijn er nog veel meer redenen te noemen waarom de R-K kerk van Renkum een gastvrije kerk is die steeds open staat voor iedereen.

Stemmen
Eén prijs heeft Renkum al gewonnen: een plaats bij ‘de meest gastvrije tien van Gelderland en Overijssel’ die recht geeft op opname in een speciaal magazine en op een korte promotiefilm. Half mei is bekend of Renkum zelfs dé winnaar wordt. Iedere Titus Brandsma-parochiaan kan daaraan bijdragen door haar of zijn stem uit te brengen op www.gastvrijekerk.nl.

Zegt het voort via je eigen social media: Facebook, Twitter etc.

Onze advertentie in landelijke bladen/tijdschriften

Eind maart/begin april en op 3 april verschijnt onze advertentie in respectievelijk het magazine van  KBO/PCOB (oplage 250.000) en het Katholiek Nieuwsblad (oplage 5.250) Als dank voor iedere gift steken we  bij Maria van Renkum een kaars voor de gever of geefster aan en bidden we terplekke voor zijn of haar (blijvende) gezondheid.

Zie de advertentietekst.  Adv. Stichting Maria van Renkum

24 uurs gebedsbijeenkomst

Paus Franciscus vraagt aandacht voor de waarde van een 24 uurs gebedsbijeenkomst. We vragen, bidden, dat Maria van Renkum, die ons zowel nabij als een weg naar Jezus is, ook in ons bedevaartsoord blijft. We beginnen op zondagavond 19 april. Er is een rooster van wie welk uur toezegt aanwezig te zullen zijn. Wie durft het aan en wil  met de gebedsbijeenkomst meedoen? Als je niet van te voren intekent kun je natuurlijk op ieder moment aanwezig zijn en bepaal je zelf hoelang je bij Maria van Renkum wilt zijn. Iedereen van de parochie Zalige Titus Brandsma, maar ook randkerkelijken en anderen worden bij deze uitgenodigd.

Informatie/opgave via  stichtingmariavanrenkum@kpnmail.nl  of  06-53160195.

 24 uur aanwezigheid bij Maria van Renkum 19 of 20 april 2020 DEF

 Intekenlijst 24 uurs bijeenkomst op 19-20 april 2020 kerkgebouw DEF

Project toeristische bewegwijzering in de gemeente Renkum

Voor de zomer van 2019 heeft de Stichting Maria van Renkum aangegeven graag te willen deelnemen aan het kortlopende project Toeristische bewegwijzering in de gemeente Renkum. Eind maart worden enkele borden voor de komende vijf jaar geplaatst.

Donderdag 23 januari heeft de gemeente Renkum samen met het Toeristisch Platform Lage Veluwe en Uit®waardede eerste nieuwe toeristische borden op Kievitsdel – onthuld. Dit is het startschot voor de plaatsing van de nieuwe toeristisch-recreatieve bewegwijzering in de gemeente Renkum. De gemeente maakt zo de ambitie waar om het toeristisch aanbod van de gemeente bereikbaar en toegankelijk te maken, en de zichtbaarheid van dat aanbod te vergroten.

 03 Persbericht Toeristische bewegwijzering

 Overzichtskaart bordlocaties Maria van Renkum

 Toeristitische borden Maria van Renkum 

Benefietdiner

Het was ‘n geslaagde bijeenkomst in een  mooie ambiance met voortreffelijk eten en prachtige muziek.  Dit in ‘n uitstekende sfeer. Door aanwezigen werd niet alleen verbondenheid  ervaren, maar er kwam ook geld binnen uitsluitend voor onze Mariakerk. Er waren 80 aanwezigen d.d. 6 februari 2020, de netto-opbrengst was 3414,05 euro t.b.v. het onderhoud  kerkgebouw te Renkum Na afloop kreeg iedereen een rode roos. 

 Impressie Benefiet Diner 6 febr. 2020 MvR

Het geluid van ons kerktorentje willen we niet missen!

kerk maria van renkum

Zoals bekend heeft het bestuur van de Parochie Zalige Titus Brandsma vanwege in de eerste plaats financiële redenen het voornemen uitgesproken opnieuw enkele van haar kerkgebouwen te moeten sluiten.

Voorts wijst men op een tekort aan priesters om de pastorale taken in de nabije toekomst goed te kunnen blijven uitvoeren. In hun openbaar schrijven van augustus jl. staat te lezen, dat onder andere het kerkgebouw van de Renkumse geloofsgemeenschap voor sluiting in aanmerking komt. Door het bestuur worden geen grote investeringen meer in onderhoud of reparatie gedaan, maar er is nog geen datum van sluiting. Zie www.ztitusbrandsmaparochie.nl (rubriek Nieuws – mededelingen van het bestuur – verslagen informatieavonden).

De Stichting Maria van Renkum is in 2019 in het leven geroepen om het kerkgebouw voor gelovigen, pelgrims en de inwoners van het dorp te behouden en wil tevens meer bekendheid geven over Renkum als bedevaartsoord.

Het bestuur PzTB en de Stichting MvR hebben elkaar tot op zekere hoogte gevonden.  Het bestuur geeft de Stichting een half jaar de gelegenheid om met een financieel sluitend voorstel te komen voor een periode van minimaal 5 jaar waaruit moet blijken of de toekomstbestendigheid (onderhoud) van het gebouw “Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming” te Renkum  veilig gesteld kan worden. Een daartoe strekkende intentieverklaring werd door beide partijen ingaande 15 november 2019 ondertekend. De Stichting Maria van Renkum is op meerdere fronten actief. De hoogste prioriteit gaat momenteel uit naar het kunnen betalen van de noodzakelijke restauratie van het kerkgebouw en het vervangen van de verwarmingsketel. Dit alleen al vraagt om een behoorlijke investering van enkele tonnen. Alle zeilen worden bijgezet om in 2020 aan voldoende inkomsten te komen, zodat het behoud van het kerkgebouw voor de komende jaren wat dat betreft gegarandeerd kan worden.

Alle zeilen worden bijgezet om in 2020 aan voldoende inkomsten te komen, zodat het behoud van het kerkgebouw voor de komende jaren wat dat betreft gegarandeerd kan worden.

 Artikel De Gelderlander 20 november 2019

Euregioraad Rijn-Waal

 

Diverse hoopvolle gesprekken zijn gevoerd. Zo zijn we in Kleve bij de Euregioraad Rijn-Waal geweest en kunnen we een aardig geldbedrag krijgen om daarmee een pelgrimsfietsroute Renkum-Kevelaer v.v. te bekostigen: fietsen over de grens van Gelderland en door het vroegere Overkwartier (Limburg en Noordrijn-Westfalen), die samen ooit het hertogdom Gelre vormden. We stellen ons voor, dat de route zodanig loopt, dat onderweg ook een aantal passende bezienswaardigheden bekeken kunnen worden. Het betreft hier een deelproject mede bedoeld om Renkum als bedevaartsoord te promoten.

Uw e-mailadres

Wie zijn/haar e-mailadres aan ons doorgeeft (stichtingmariavanrenkum@kpnmail.nl) ontvangt regelmatig een nieuwsbericht.