Nieuws

Lees het nieuws rondom de Stichting Maria van Renkum

Nieuws 16 februari 2020

24 uurs gebedsbijeenkomst

Gedurende de lentemaanden proberen we op drie data 24 aaneengesloten uren in stilteeen non-stop aanwezigheid bij Maria van Renkum te houden. Het Mariabeeld is verlicht, de rest van het kerkgebouw is conform het ritme van de natuur ’s avonds en ’s nachts in donker gehuld. Op de achtergrond klinkt doorlopend mogelijk zachte achtergrondmuziek van Taizé. We beginnen op zondagavond 22 maart. Er is een rooster van wie welk uur toezegt aanwezig te zullen zijn.Wie durft het aan en wil in maart aan de 24 uurs gebedsbijeenkomst

24 uur non-stop bidden in stilte bij Maria van Renkum

Project toeristische bewegwijzering in de gemeente Renkum

Voor de zomer van 2019 heeft de Stichting Maria van Renkum aangegeven graag te willen deelnemen aan het kortlopende project Toeristische bewegwijzering in de gemeente Renkum. Deze maand worden enkele borden voor de komende vijf jaar geplaatst.

Donderdag 23 januari heeft de gemeente Renkum samen met het Toeristisch Platform Lage Veluwe en Uit®waardede eerste nieuwe toeristische borden op Kievitsdel – onthuld. Dit is het startschot voor de plaatsing van de nieuwe toeristisch-recreatieve bewegwijzering in de gemeente Renkum. De gemeente maakt zo de ambitie waar om het toeristisch aanbod van de gemeente bereikbaar en toegankelijk te maken, en de zichtbaarheid van dat aanbod te vergroten.

03 Persbericht Toeristische bewegwijzering

Overzichtskaart bordlocaties Maria van Renkum

Toeristitische borden Maria van Renkum 

Benefietdiner

Het was ‘n geslaagde bijeenkomst in een  mooie ambiance met voortreffelijk eten en prachtige muziek.  Dit in ‘n uitstekende sfeer. Door aanwezigen werd niet alleen verbondenheid  ervaren, maar er kwam ook geld binnen uitsluitend voor onze Mariakerk. Er waren 80 aanwezigen d.d. 6 februari 2020, de netto-opbrengst was 3414,05 euro t.b.v. het onderhoud  kerkgebouw te Renkum Na afloop kreeg iedereen een rode roos. 

Impressie Benefiet Diner 6 febr. 2020 MvR

Het geluid van ons kerktorentje willen we niet missen!

kerk maria van renkum

Zoals bekend heeft het bestuur van de Parochie Zalige Titus Brandsma vanwege in de eerste plaats financiële redenen het voornemen uitgesproken opnieuw enkele van haar kerkgebouwen te moeten sluiten.

Voorts wijst men op een tekort aan priesters om de pastorale taken in de nabije toekomst goed te kunnen blijven uitvoeren. In hun openbaar schrijven van augustus jl. staat te lezen, dat onder andere het kerkgebouw van de Renkumse geloofsgemeenschap voor sluiting in aanmerking komt. Door het bestuur worden geen grote investeringen meer in onderhoud of reparatie gedaan, maar er is nog geen datum van sluiting. Zie www.ztitusbrandsmaparochie.nl (rubriek Nieuws – mededelingen van het bestuur – verslagen informatieavonden).

De Stichting Maria van Renkum is in 2019 in het leven geroepen om het kerkgebouw voor gelovigen, pelgrims en de inwoners van het dorp te behouden en wil tevens meer bekendheid geven over Renkum als bedevaartsoord.

Het bestuur PzTB en de Stichting MvR hebben elkaar tot op zekere hoogte gevonden.  Het bestuur geeft de Stichting een half jaar de gelegenheid om met een financieel sluitend voorstel te komen voor een periode van minimaal 5 jaar waaruit moet blijken of de toekomstbestendigheid (onderhoud) van het gebouw “Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming” te Renkum  veilig gesteld kan worden. Een daartoe strekkende intentieverklaring werd door beide partijen ingaande 15 november 2019 ondertekend. De Stichting Maria van Renkum is op meerdere fronten actief. De hoogste prioriteit gaat momenteel uit naar het kunnen betalen van de noodzakelijke restauratie van het kerkgebouw en het vervangen van de verwarmingsketel. Dit alleen al vraagt om een behoorlijke investering van enkele tonnen. Alle zeilen worden bijgezet om in 2020 aan voldoende inkomsten te komen, zodat het behoud van het kerkgebouw voor de komende jaren wat dat betreft gegarandeerd kan worden.

Alle zeilen worden bijgezet om in 2020 aan voldoende inkomsten te komen, zodat het behoud van het kerkgebouw voor de komende jaren wat dat betreft gegarandeerd kan worden.

Artikel De Gelderlander 20 november 2019

Euregioraad Rijn-Waal

 

Diverse hoopvolle gesprekken zijn gevoerd. Zo zijn we in Kleve bij de Euregioraad Rijn-Waal geweest en kunnen we een aardig geldbedrag krijgen om daarmee een pelgrimsfietsroute Renkum-Kevelaer v.v. te bekostigen: fietsen over de grens van Gelderland en door het vroegere Overkwartier (Limburg en Noordrijn-Westfalen), die samen ooit het hertogdom Gelre vormden. We stellen ons voor, dat de route zodanig loopt, dat onderweg ook een aantal passende bezienswaardigheden bekeken kunnen worden. Het betreft hier een deelproject mede bedoeld om Renkum als bedevaartsoord te promoten.

Uw e-mailadres

Wie zijn/haar e-mailadres aan ons doorgeeft (stichtingmariavanrenkum@kpnmail.nl) ontvangt regelmatig een nieuwsbericht.