Maria van Gelre voorheen d’harcourt

We hebben een tweetal verzoeken  bij de ambassadeur van Frankrijk neergelegd, die o.a. te maken hebben met een wat ons betreft te komen standbeeld van Marie d’Harcourt  (zie pagina Activiteiten). 
Zij is de oudst van naam bekende pelgrimgangster en bezocht zeker vier keer Maria van Renkum in de 15eeeuw.
 Maria van Gelre voorheen Marie d’Harcourt 1380 tot ong. 1428

Standbeeld Marie d’Harcourt als blikvanger op het kerkplein te Renkum

Vanaf 1380 is Renkum een bedevaartsoord. De oudst bekende bedevaartgangster was Marie d’Harcourt, later Hertogin van Gelre. Zij behoorde tot het Franse Hof en kwam o.a. op 17 augustus 1407 met hovelingen uit Frankrijk bidden tot Onze Lieve Vrouw van Renkum. Er moet een standbeeld met uitleg van Marie aan de rand van het kerkplein komen. Zij staat wat ons betreft symbool voor alle pelgrims die door de eeuwen heen Maria van Renkum bezochten en nog bezoeken. De onthulling van het beeld zou t.z.t. door de ambassadeur van Frankrijk kunnen geschieden. Deze actie heeft een hoge attentiewaarde in het kader van de naamsbekendheid van Maria van Renkum ook gerelateerd aan recreatie & toerisme. We zijn inmiddels met de voorbereiding van dit project gestart. Lees meer over:  Marie d’Harcourt – Maria van Gelre  en zie ook onze pagina Media (video).
 Maria van Gelre of Marie d’Harcourt 1380 – na 1427