Activiteiten

Op deze pagina vindt u informatie over onze activiteiten

2021

Waterpomp voor het behoud van het park om de kerk

In de afgelopen meimaand werden op initiatief van de Stichting Maria van Renkum 5000 kaarten huis-aan-huis in Renkum-Heelsum verspreid. Inwoners uit onze dorpen gaven gehoor aan de oproep en maakten tot op heden 3.320,33 euro aan geld over, mensen buiten onze dorpen in dit verband 500 euro. Ook werden die maand stroopwafels door parochianen verkocht. Deze actie bracht netto 971,88 euro op en de gehouden Cake Sale in mei 361 euro. Een fantastische prestatie waaruit blijkt dat veel mensen het voortbestaan van onze voorzieningen toejuichen!

 Huis-aan-huis kaart MvR Waterpomp voorjaar 2021 – verkleinde versie
 Foto-Impressie Cake Sale RK Kerk 16 mei 2021
Blijdschap Eindversie

Cuypersgenootschap

Het bestuur van het Cuypersgenootschap heeft schriftelijk laten weten met veel waardering kennis genomen te hebben van onze activiteiten voor behoud van de kerk. Het Cuypersgenootschap is een landelijke vereniging van vrijwilligers met als doelstelling erfgoed uit de periode vanaf 1850 te behouden voor het nageslacht, ze werken veel samen met Heemschut en onderhouden nauwe contacten met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Mariakerk in Renkum is nu officieel een gemeentelijk monument

De gemeente Renkum heeft de Onze Lieve Vrouw Ten Hemelopnemingkerk aan de Utrechtseweg in Renkum toegevoegd aan de monumentenlijst. De kerk wordt al enige tijd met sluiting bedreigd. Het Amsterdamse Cuypersgenootschap vroeg de gemeente eind vorig jaar het pand de gemeentelijke monumentenstatus te geven. Dit naar aanleiding van het plan van de Titus Brandsmaparochie om de kerk af te stoten. Mocht de kerk verkocht worden, dan zou deze door de nieuwe eigenaar gesloopt kunnen worden. Die optie is nu van de baan, tot vreugde van de stichting Maria van Renkum, die zich inzet voor behoud ervan. 
 20 Persbericht monumentenstatus kerk Renkum
 Waardebepaling kerk OLV ten Hemelopneming Renkum
 Bouwgeschiedenis kerk OLV ten Hemelopneming Renkum
 Pierre Cuypers

Definitieve toekenning monumentenstatus

Bijzonder blij zijn we met de definitieve toekenning van een monumentenstatus van vooral onze kerk en het parochiehuis. Hiermee is de eerste doelstelling van de Stichting bereikt t.w. het behoud van deze gebouwen voor de dorpsgemeenschap. Fijn, dat het bankenplan genoemd in de waardering expliciet genoemd wordt. Een mogelijke ontwikkelaar kan bij een eventuele verkoop nu amper nog iets met het gebouw. Ook zijn we ingenomen met de opmerkingen over het park om het kerkgebouw. Men is van mening, dat de kerk met het ruime voorplein en de groene setting een markant punt in het dorp is. Dat vinden wij natuurlijk ook. 

Op dit moment is de Stichting in overleg met het kerkbestuur PzTB. Wij hopen op korte  termijn niet alleen erfpachter te mogen worden van het kerkgebouw, maar ook deze winter te kunnen investeren in een nieuwe verwarmingsinstallatie en in het voorjaar met het herstel van het kerkgebouw te kunnen beginnen.

Dit waren voorwaarden van de eigenaar, het kerkbestuur, om de kerk voor de komende vijf jaar open te houden met de functie, die het heeft. De Stichting is voornemens t.z.t. het kerkgebouw over te nemen. Voor wat betreft onze visie en plannen verwijzen we naar onze website op pagina 1 waar in het document “Project Maria van Renkum 2020-2025” meer te lezen valt.
 Besluitenlijst 2021-01-12
 Renkum – OLV ten Hemelopneming – complexbeschrijving def
 Aanwijzingsbesluit voornemen tot (28 april 2020) getekend
 Bekijk de promotiefilm Kerk van Renkum

DSC_0115

2020

Benefietdiner

Het was ‘n geslaagde bijeenkomst in een  mooie ambiance met voortreffelijk eten en prachtige muziek.  Dit in ‘n uitstekende sfeer. Door aanwezigen werd niet alleen verbondenheid  ervaren, maar er kwam ook geld binnen uitsluitend voor onze Mariakerk. Er waren 80 aanwezigen d.d. 6 februari 2020, de netto-opbrengst was 2914,05 euro t.b.v. het onderhoud  kerkgebouw te Renkum Na afloop kreeg iedereen een rode roos. 
Impressie Benefiet Diner 6 febr. 2020 MvR

24 uurs gebedsbijeenkomst

Paus Franciscus vraagt aandacht voor de waarde van een 24 uurs gebedsbijeenkomst. We vragen, bidden, dat Maria van Renkum, die ons zowel nabij als een weg naar Jezus is, ook in ons bedevaartsoord blijft. We begonnen op zondagavond 19 april. Er was een rooster van wie welk uur aanwezig zou zijn.  Wie niet van te voren intekende kon natuurlijk op ieder moment aanwezig zijn en bepaalde zelf hoelang je bij Maria van Renkum wilde zijn. Iedereen van de parochie Zalige Titus Brandsma, maar ook randkerkelijken en anderen waren van harte welkom.
 24 uur aanwezigheid bij Maria van Renkum 19 of 20 april 2020 DEF

Sommige mensen waren meerdere uren aanwezig, alles bij elkaar hebben afgerond 50 verschillende mensen aan de activiteit meegedaan. De sfeer was goed, dankbaarheid werd getoond en sommigen spraken uit om een en ander te herhalen….

Het katholieke kerkgebouw kan nu gered worden

Het verspreiden van de wenskaart was een succes

Dank aan Richard, Mirjam, Gerrit, Marion, Mia, Nicole, Rina. Anja, Roelie, Anne-Marie, Sylvia en John voor het verspreiden van de wenskaarten in Renkum, Heelsum en een deel van Doorwerth. Mede dankzij hun inzet hebben veel mensen ook gelden gedoneerd. Aan inkomsten noteerden we 1992,50 euro, aan uitgaven (drukwerk) 265,68 euro, zodat ruim 1.700 euro netto binnenkwam.
 Wenskaart MvR 2020-2021

2019

Marialied Renkum

Als je op  YouTube zoekt naar muziek (Marialied Renkum) dan kun je het Caeciliakoor van de bedevaartkerk te Renkum vinden en het fraaie Renkumse Marialied beluisteren. De tekst is eveneens in de opname verwerkt, zodat je zelfs mee kunt zingen. Natuurlijk vind je de video, een verkleind beeld ook op onze websitepagina Media.

logo YouTube

Basisfolder: een drieluik van zes pagina’s

Begin september 2019 zijn we begonnen met het verspreiden van kleurrijke folders: een drieluik met 6 pagina’s op hoogwaardig papier. De folder is ook digitaal te vinden
 MvR 222952 St Maria van Renkum folder A4 6 pags

Restauratie kerkgebouw

Aan Monumentenwacht Gelderland hebben we met instemming van het parochiebestuur op onze kosten opdracht gegeven te komen met een plan tot restauratie, dit mede in verband met achterstallig onderhoud. We ontvingen op 30 oktober een Plan tot herstel 2020-2025, hetgeen inclusief de kosten van de rapportage neerkomt op een kostenpost van afgerond 250.000 euro.
 Herstelplan RK kerk Renkum 28-10 2019

Excursie

In het najaar van 2019 vond een door onze Stichting georganiseerde geslaagde excursie naar de heiligen-beeldententoonstelling in Kranenburg bij Vorden plaats. Zie voor impressie toegevoegde bestand:  Impressie Excursie Beeldententoonstelling Kranenburg

Kerstmarkt en soep

Op vrijdag 13 december vanaf 17.00 uur tijdens de lichtjesavond werden er bij de katholieke kerk te Renkum koppen soep verkocht. De opbrengst is naar onze Stichting Maria van Renkum gegaan. Hans, dank voor je inzet. De opbrengst van de succesvolle kerstmarkt is naar Wageningen (Parochie Titus Brandsma) overgemaakt. Dank aan alle vrijwilligers

DSC_0455 (2)