Activiteiten

Op deze pagina vindt u informatie over onze activiteiten

24 uurs gebedsbijeenkomst

Paus Franciscus vraagt aandacht voor de waarde van een 24 uurs gebedsbijeenkomst. We vragen, bidden, dat Maria van Renkum, die ons zowel nabij als een weg naar Jezus is, ook in ons bedevaartsoord blijft. We begonnen op zondagavond 19 april. Er was een rooster van wie welk uur aanwezig zou zijn.  Wie niet van te voren intekende kon natuurlijk op ieder moment aanwezig zijn en bepaalde zelf hoelang je bij Maria van Renkum wilde zijn. Iedereen van de parochie Zalige Titus Brandsma, maar ook randkerkelijken en anderen waren van harte welkom.
 24 uur aanwezigheid bij Maria van Renkum 19 of 20 april 2020 DEF

Sommige mensen waren meerdere uren aanwezig, alles bij elkaar hebben afgerond 50 verschillende mensen aan de activiteit meegedaan. De sfeer was goed, dankbaarheid werd getoond en sommigen spraken uit om een en ander te herhalen….

Benefietdiner

Het was ‘n geslaagde bijeenkomst in een  mooie ambiance met voortreffelijk eten en prachtige muziek.  Dit in ‘n uitstekende sfeer. Door aanwezigen werd niet alleen verbondenheid  ervaren, maar er kwam ook geld binnen uitsluitend voor onze Mariakerk. Er waren 80 aanwezigen d.d. 6 februari 2020, de netto-opbrengst was 2914,05 euro t.b.v. het onderhoud  kerkgebouw te Renkum Na afloop kreeg iedereen een rode roos. 
Impressie Benefiet Diner 6 febr. 2020 MvR

Cuypersgenootschap

Het bestuur van het Cuypersgenootschap heeft schriftelijk laten weten met veel waardering kennis genomen te hebben van onze activiteiten voor behoud van de kerk. Het Cuypersgenootschap is een landelijke vereniging van vrijwilligers met als doelstelling erfgoed uit de periode vanaf 1850 te behouden voor het nageslacht, ze werken veel samen met Heemschut en onderhouden nauwe contacten met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Mariakerk in Renkum is nu officieel een gemeentemonument

De gemeente Renkum heeft de Onze Lieve Vrouw Ten Hemelopnemingkerk aan de Utrechtseweg in Renkum toegevoegd aan de monumentenlijst. De kerk wordt al enige tijd met sluiting bedreigd. Het Amsterdamse Cuypersgenootschap vroeg de gemeente eind vorig jaar het pand de gemeentelijke monumentenstatus te geven. Dit naar aanleiding van het plan van de Titus Brandsmaparochie om de kerk af te stoten. Mocht de kerk verkocht worden, dan zou deze door de nieuwe eigenaar gesloopt kunnen worden. Die optie is nu van de baan, tot vreugde van de stichting Maria van Renkum, die zich inzet voor behoud ervan. 
 20 Persbericht monumentenstatus kerk Renkum

Zie de tekst van de waardebepaling en de bouwgeschiedenis 
 Waardebepaling kerk OLV ten Hemelopneming Renkum
 Bouwgeschiedenis kerk OLV ten Hemelopneming Renkum
 Pierre Cuypers

Algemeen beleidsplan Stichting Maria van Renkum

In de zomer van 2020 verscheen ons Projectplan 2020-2025. Het betreft in feite een geactualiseerd  beleidsplan, mede bedoeld op verzoek van enkele instanties en particulieren waarmee de Stichting in gesprek is. Ons projectplan/bedrijfsplan vindt u hier:  M10 Project Maria van Renkum 2020-2025 Versie 28 juli 2020-gecomprimeerd 31-12-2020
Hierin is onder andere te lezen over Marie d’Harcourt. Zie hieronder. 

Standbeeld Marie d’Harcourt als blikvanger op het kerkplein te Renkum

Vanaf 1380 is Renkum een bedevaartsoord. De oudst bekende bedevaartgangster was Marie d’Harcourt, later Hertogin van Gelre. Zij behoorde tot het Franse Hof en kwam o.a. op 17 augustus 1407 met hovelingen uit Frankrijk bidden tot Onze Lieve Vrouw van Renkum. Er moet een standbeeld met uitleg van Marie aan de rand van het kerkplein komen. Zij staat wat ons betreft symbool voor alle pelgrims die door de eeuwen heen Maria van Renkum bezochten en nog bezoeken. De onthulling van het beeld zou t.z.t. door de ambassadeur van Frankrijk kunnen geschieden. Deze actie heeft een hoge attentiewaarde in het kader van de naamsbekendheid van Maria van Renkum ook gerelateerd aan recreatie & toerisme. We zijn inmiddels met de voorbereiding van dit project gestart. Lees meer over:  Marie d’Harcourt – Maria van Gelre  en zie ook onze pagina Media (video).
 Maria van Gelre of Marie d’Harcourt 1380 – na 1427

Restauratie kerkgebouw

Aan Monumentenwacht Gelderland hebben we met instemming van het parochiebestuur op onze kosten opdracht gegeven te komen met een plan tot restauratie, dit mede in verband met achterstallig onderhoud. We ontvingen op 30 oktober een Plan tot herstel 2020-2025, hetgeen inclusief de kosten van de rapportage neerkomt op een kostenpost van afgerond 250.000 euro.
 Herstelplan RK kerk Renkum 28-10 2019

Marialied Renkum

Als je op  YouTube zoekt naar muziek (Marialied Renkum) dan kun je het Caeciliakoor van de bedevaartkerk te Renkum vinden en het fraaie Renkumse Marialied beluisteren. De tekst is eveneens in de opname verwerkt, zodat je zelfs mee kunt zingen. Natuurlijk vind je de video, een verkleind beeld ook op onze websitepagina Media.

logo YouTube

Excursie

In het najaar van 2019 vond een door onze Stichting georganiseerde geslaagde excursie naar de heiligen-beeldententoonstelling in Kranenburg bij Vorden plaats. Zie voor impressie toegevoegde bestand:  Impressie Excursie Beeldententoonstelling Kranenburg

Kerstmarkt en soep

Op vrijdag 13 december vanaf 17.00 uur tijdens de lichtjesavond werden er bij de katholieke kerk te Renkum koppen soep verkocht. De opbrengst is naar onze Stichting Maria van Renkum gegaan. Hans, dank voor je inzet. De opbrengst van de succesvolle kerstmarkt is naar Wageningen (Parochie Titus Brandsma) overgemaakt. Dank aan alle vrijwilligers

Folders

Begin september zijn we begonnen met het verspreiden van kleurrijke folders: een drieluik met 6 pagina’s op hoogwaardig papier. De folder is ook digitaal te vinden:  MvR 222952 St Maria van Renkum folder A4 6 pags

Gebedsgroepen & Gebedskring

Een gebedsgroep  (huiskamer) in Heelsum bidt structureel voor wijsheid m.b.t. de bestuursleden van de Parochie z. Titus Brandsma, die o.a. de zorg hebben voor onze kerk en de geloofsgemeenschap Renkum-Heelsum en voor het welslagen van allen, die trachten onze pelgrimskerk  de behouden.

Iedere woensdagavond om 19.00 uur is er een gebedsbijeenkomst (Vespers) in ons kerkgebouw waar o.a. gebeden wordt voor behoud van de kerk en de geloofsgemeenschap Renkum-Heelsum.

De gebedskring van O.L.V Renkum bidt wekelijks bij Maria van Renkum haar lievelingsgebed, het rozenkansgebed, speciaal ook voor het behoud van het bedevaartsoord. Iedereen kan deelnemen.  Elke zaterdag om 15.00 uur in de kerk bij Maria van Renkum”.

De activiteiten van de gebedsgroep en de gebedskring zijn door gelovigen buiten het bestuur van de Stichting Maria van Renkum om opgezet en hebben onze waardering.

Het gebedsteam van Hour of Power bidt de komende tijd  voor het behoud van onze kerk. Citaat uit hun e-mail bericht: Wij hopen en vertrouwen erop dat de nabijheid van God zal worden ervaren. Wanneer wij bidden, geven wij God de ruimte om  Zijn kracht  in ons leven te openbaren. Zo kan Hij ons  Zijn bemoediging, troost, vrede en vreugde geven.

Bidden