STICHTING MARIA VAN RENKUM

Voor het op duurzame wijze behouden van de Renkumse bedevaartskerk

 

“Mogen de mensen  van onze tijd,

die vaak ondergedompeld zijn in het lawaai,

opnieuw de waarde van de stilte ontdekken

en daarin de stem van God en de medemensen beluisteren.”

 

Paus Franciscus, gebedsintentie voor september 2013

23 januari 2021

Het katholieke kerkgebouw kan nu gered worden

Het verspreiden van de wenskaart was een succes
Dank aan Richard, Mirjam, Gerrit, Marion, Mia, Nicole, Rina. Anja, Roelie, Anne-Marie, Sylvia en John voor het verspreiden van de wenskaarten in Renkum, Heelsum en een deel van Doorwerth. Mede dankzij hun inzet hebben veel mensen ook gelden gedoneerd. Aan inkomsten noteerden we 1992,50 euro, aan uitgaven (drukwerk) 265,68 euro, zodat ruim 1.700 euro netto binnenkwam.
Wenskaart MvR 2020-2021

Omdat de komende jaren de Stichting ook de zorg heeft te dragen voor het normale onderhoud moeten we blijven werken aan het werven van inkomsten. Daarom worden nog steeds externe bronnen aangeboord, acties gevoerd e.d. Zo lopen nog contacten met fondsen, bedrijven en (niet)gelovigen van elders. Dat is nodig, omdat de Stichting richting het kerkbestuur uitgesproken heeft de geldstroming via de kerkbalans t.b.v. de parochie niet te zullen en willen verstoren.

Definitieve toekenning monumentenstatus

Bijzonder blij zijn we met de definitieve toekenning van een monumentenstatus van vooral onze kerk en het parochiehuis. Hiermee is de eerste doelstelling van de Stichting bereikt t.w. het behoud van deze gebouwen voor de dorpsgemeenschap. Fijn, dat het bankenplan genoemd in de waardering expliciet genoemd wordt. Een mogelijke ontwikkelaar kan bij een eventuele verkoop nu amper nog iets met het gebouw. Ook zijn we ingenomen met de opmerkingen over het park om het kerkgebouw. Men is van mening, dat de kerk met het ruime voorplein en de groene setting een markant punt in het dorp is. Dat vinden wij natuurlijk ook. 

Op dit moment is de Stichting in overleg met het kerkbestuur PzTB. Wij hopen op korte  termijn niet alleen erfpachter te mogen worden van het kerkgebouw, maar ook deze winter te kunnen investeren in een nieuwe verwarmingsinstallatie en in het voorjaar met het herstel van het kerkgebouw te kunnen beginnen.

Dit waren voorwaarden van de eigenaar, het kerkbestuur, om de kerk voor de komende vijf jaar open te houden met de functie, die het heeft. De Stichting is voornemens t.z.t. het kerkgebouw over te nemen. Voor wat betreft onze visie en plannen verwijzen we naar onze website op pagina 1 waar in het document “Project Maria van Renkum 2020-2025” meer te lezen valt.
 Besluitenlijst 2021-01-12
 Renkum – OLV ten Hemelopneming – complexbeschrijving def
 Aanwijzingsbesluit voornemen tot (28 april 2020) getekend
 Bekijk de promotiefilm Kerk van Renkum

DSC_0115

Leuk om zelf te hebben of weg te geven!

Een Maria van Renkum lepeltje uitgevoerd in alpaca, schitterend vormgegeven, is verpakt in een luxe doosje met op de keerzijde een informatie sticker en kost 9,95 euro per stuk. Met verzendkosten e.d. is de verkoopprijs 14,95 euro. Tip: niet met de vaatwasmachine schoonmaken. Met de hand wassen dan blijft de kwaliteit altijd goed!
 Bestelformulier Marialepel

Afbeelding Marielepel

Wie wil een mooi project van ons mogelijk maken?

Onze prachtige bedevaartskerk trekt vele groepen, mensen, die doordeweeks het gebouw binnenlopen om er rust te vinden, te bidden of te willen wandelen in het park.  De kerk met het bijzondere Mariabeeld, dat sinds 1380 in Renkum is, is overdag altijd toegankelijk en ’s morgens staat de koffie/thee klaar voor eenieder, die langs komt. Naast de zondagsvieringen, concerten etc. is de aanloop behoorlijk. Blader maar eens in ons projectenboek (versie 28 juli 2020).

De verwarmingsinstallatie doet het niet meer en er moet het nodige aan restauratiewerkzaamheden verricht worden. Bovendien hebben we naar de nabije toekomst toe meer wensen in ons project verwoord.

Ex-minister Jeroen Dijsselbloem, Antoine Bodar e.a. bevelen financiële steun van harte aan.
Onze stichting heeft de status van Culturele Anbi, zodat een gift belastingvoordeel kan betekenen. Dank voor iedere gift, groot en klein voor herstel van een prachtig kerkgebouw en een nieuwe verwarmingsinstallatie. De Stichting Maria van Renkum heeft als rekeningnummer
NL53 INGB 0009 0098 81 en hoopt met uw steun de kerk te kunnen behouden. Tips zijn ook van harte welkom!
 Verkleinde versie Project Maria van Renkum 2020-2025 Versie 28 juli 2020

Jeroen Dijsselbloem

Werf in je familie en/of kennissenkringen

Door de invoering van SEPA (Single Euro Payments Area) hebben we 1 Europese betaalmarkt met uniforme betaalproducten. Geen aparte regels meer per land, maar voor elk land dezelfde richtlijnen.Met een incasso machtig je de Stichting Maria van Renkum (de incassant) om jaarlijks een afgesproken bedrag van iemands rekening af te schrijven. We hopen, dat eenieder in zijn eigen woonomgeving of binnen zijn familie waar dan ook  mensen bereid vindt een bedrag via automatische incasso te doneren. Op die manier genereren we ook een voorspelbaar bedrag aan inkomsten. 
Doorlopende machtiging t.b.v. Stichting Maria van Renkum

Obligaties

Vanaf 20 maart worden door de Stichting Maria van Renkum 100 obligaties van 250 euro per stuk uitgegeven om meer financiële armslag te krijgen. De leningen worden uiterlijk in december 2024 terugbetaald. Zie de link onderaan deze pagina.

Onlangs zijn 1691 brieven, persoonlijk gericht, verzonden aan kerkgerelateerde  organisaties in Nederland om financiële steun te vragen voor herstelwerkzaamheden van ons fraaie kerkgebouw. We hopen, dat ook particulieren voldoende schenkingen doen. Alle beetjes helpen. Omdat banken in feite geen rente meer op een spaartegoed geven en je tijdelijk wat geld kunt missen zijn zoals gezegd geldleningen naast schenkingen aan ons van harte welkom.  Zie pagina 2 van de wervingskaart.

Wat doet de Stichting Maria van Renkum?

Wat doet de Stichting Maria van Renkum?

De stichting heeft als doel de Renkumse bedevaartskerk met het eeuwenoude Mariabeeld, de tot het kerkgebouw horende overige opstallen en gronden voor nu en in de toekomst op een duurzame wijze te kunnen behouden voor gelovigen, pelgrims en de inwoners van de gemeente Renkum. 

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

 • bekendheid te geven aan de historie van Renkum als bedevaartsplaats en het Mariabeeld uit de 14eeeuw, dat sinds 1380 een belangrijke rol voor velen speelt en zich in het katholieke kerkgebouw te Renkum bevindt;
 • in overleg met de eigenaar van het betreffende onroerende goed gelden voor met name groot onderhoud m.b.t. het kerkgebouw beschikbaar te stellen, zodat de exploitatielasten op te brengen zijn;
 • het verwerven van de bedevaartskerk, het Mariabeeld etc. indien het gebouw en toebehoren door de eigenaar afgestoten wordt en er conform de richtlijnen van het bisdom geen erediensten meer mogen plaatsvinden.
De stichting moet uit minimaal 3 bestuursleden bestaan. Er wordt toegewerkt naar 5 personen. Bekijk hier de statuten Stichting Maria van Renkum.

Helpt u de stichting Maria van Renkum?

Draag financieel mee aan het behoud van de pelgrimskerk Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming te Renkum met het eeuwenoude Mariabeeld, de mooie staties, het fraaie meditatiepark om het kerkgebouw, de pastorie en de begraafplaats te Renkum.

 • Op diverse wijzen kunt u de Stichting Maria van Renkum financieel steunen.
  U kunt kiezen uit:
  een periodieke gift;
 • het vastleggen van zaken in een testament als erfgenaam of als legataris;
 • het afnemen van één of meerdere obligaties t.w.v. €250.
 • Stichting Maria van Renkum rekeningnummer
  NL53 INGB 0009 0098 81
 • Of neem via onderstaande button contact met ons op.