STICHTING MARIA VAN RENKUM

Voor het op duurzame wijze behouden van de Renkumse bedevaartskerk

 

“Mogen de mensen  van onze tijd,

die vaak ondergedompeld zijn in het lawaai,

opnieuw de waarde van de stilte ontdekken

en daarin de stem van God en de medemensen beluisteren.”

 

Paus Franciscus, gebedsintentie voor september 2013

22 april 2021

Project Waterpomp

Renkum is een bedevaartsoord. Zo kwamen Franse Hovelingen  in 1407 al op bedevaart naar Maria van Renkum (1380).
Om overdadig  gebruik van schoon leidingwater te voorkomen en ons prachtige (processie)park om het kerkgebouw tijdens warme zomerdagen groen te houden, willen we bij ons mooie gemeentelijk monument een pompinstallatie plaatsen.
We proberen hiervoor 7.200 euro bij elkaar te krijgen. Helpt u ons? Dank voor een bijdrage aan de Stichting Maria van Renkum NL53 INGB 0009 0098 81 onder vermelding van Project Waterpomp.

Verse roomboterstroopwafels: wie zegt daar nou nee tegen?
Gezocht mensen, die in hun omgeving stroopwafels willen verkopen. In een doos zitten 12 pakjes, die voor 2,50 euro per zakje (door)verkocht worden.

 Stroopwafels Project Waterpomp Park Kerk Renkum
 Intekenlijst-stroopwafels-verkopen
 Huis-aan-huis kaart MvR Waterpomp voorjaar 2021 – verkleinde versie
 Cake Sale 16 mei 2021

Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet 2021

“Mensen maken Nederland”, is het motto van het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet 2021. We zouden ook kunnen zeggen “Onze Mariakerk leeft dankzij de inzet van velen”. Chapeau!  

Onze geloofsgemeenschap mag zich gelukkig prijzen met zoveel vrijwilligers, die uiteenlopende werkzaamheden verrichten. Hoeveel geld wordt daarmee wel niet uitgespaard! Maar het allerbelangrijkste is het plezier dat men eraan beleeft, de leuke gesprekken die ontstaan, de liefde voor het werk, dat mensen uitstralen. Wat een mooie geloofsgemeenschap hebben we!

 Vele malen dank voor de inzet van alle vrijwilligers!

Vrijwilligers onderhouden park

Mariakerk Renkum: een pelgrimstocht waard

In première gegaan op 29 okt. 2020
 Bekijk de promotiefilm Kerk van Renkum

Onze laatste nieuwsbrief
 

Uw e-mailadres
Wie zijn/haar e-mailadres aan ons doorgeeft (stichtingmariavanrenkum@outlook.com) ontvangt regelmatig een nieuwsbericht of op verzoek thuis per post. Een briefje deponeren met uw adres in de brievenbus (hal van het kerkgebouw) volstaat.

brievenbus

Om niet te vergeten…

Gezocht: anekdotes, voorvallen, herinneringen, bijzonderheden of wat dan ook, die mensen hebben meegemaakt en te maken hebben met onze kerk te Renkum. Voor een boekwerk is dit soort informatie juist leuk, omdat het gaat over menselijke ervaringen. Het zou mooi zijn wanneer in het kader van het 100 jarig bestaan van de kerk te Renkum in 2023 een boekje of een magazine verschijnt waarin het niet alleen gaat over  de fraaiheid van ons kerkgebouw met bijzonderheden, maar vooral wat mensen in het gebouw of in contacten met geloofsgenoten enz. hebben beleefd.

Wie wil ons  een ervaring op papier aanreiken? Het hoeft taalkundig niet geweldig te zijn. Als er gebruik van wordt gemaakt, dan wordt het t.z.t. netjes teruggekoppeld voor een  akkoord. De bedoeling is dit jaar gegevens te verzamelen om eind volgend jaar met een publicatie te komen.

Fotomateriaal is meer dan welkom. Dat kan digitaal in een hoge resolutie of door gewoon een foto tijdelijk af te staan.

Ook zoeken we mensen, die eventueel iemand eens willen interviewen en dat op papier zetten. Het immateriële erfgoed van geloofsgenoten is het waard om vastgelegd te worden.

Mail uw verhaal naar: stichtingmariavanrenkum@outlook.com  of bel: 0317314957. 

Wie wil een mooi project van ons mogelijk maken?

Onze prachtige bedevaartskerk trekt vele groepen, mensen, die doordeweeks het gebouw binnenlopen om er rust te vinden, te bidden of te willen wandelen in het park.  De kerk met het bijzondere Mariabeeld, dat sinds 1380 in Renkum is, is overdag altijd toegankelijk en ’s morgens staat de koffie/thee klaar voor eenieder, die langs komt. Naast de zondagsvieringen, concerten etc. is de aanloop behoorlijk. Blader maar eens in ons projectenboek (versie 28 juli 2020) op de pagina  “Over ons”.

Comité van Aanbeveling

Graag noemen we onze leden van het Comité van Aanbeveling voor behoud  van het Mariabeeld,  de Bedevaartskerk met het meditatiepark te Renkum:

 1. Jeroen R.V.A. Dijsselbloem, Eurogroepvoorzitter en destijds minister van Financiën van Nederland tot oktober 2017
 2. Dhr. Alexander Rinnooy Kan voormalig voorzitter van de SER, van VNO, Senator, Rector Magnificus etc.
 3. Johan J.B. Oosterman, Hoogleraar Oudere Nederlandse letterkunde, Radboud Universiteit Nijmegen
 4. Peter Jan Margry, Hoogleraar Europese Etnologie – Religieuze cultuur, Universiteit van Amsterdam. Publicatie Standaardwerk  Bedevaartsplaatsen in Nederland, 4 delen (1997-2004)
 5. Jos A.M. Koldeweij, Hoogleraar Kunstgeschiedenis van de Middeleeuwen, Radboud Universiteit Nijmegen
 6. Antoine P.L. Bodar, priester en Hoogleraar Christendom Cultuur en Media aan de Universiteit van Tilburg
 7. Paul Campman, horeca-ondernemer, ambassadeur Maria van Renkum
 8. Dominee Dick Juijn, predikant te Delden, ambassadeur Maria van Renkum

Financiële steun blijft belangrijk

De verwarmingsinstallatie doet het niet meer en er moet het nodige aan restauratiewerkzaamheden verricht worden. Bovendien hebben we naar de nabije toekomst toe meer wensen in ons project verwoord. Omdat de komende jaren de Stichting ook de zorg heeft te dragen voor het normale onderhoud moeten we blijven werken aan het werven van inkomsten. Daarom worden nog steeds externe bronnen aangeboord, acties gevoerd e.d. Zo lopen nog contacten met fondsen, bedrijven en (niet)gelovigen van elders. Dat is nodig, omdat de Stichting richting het kerkbestuur uitgesproken heeft de geldstroming via de kerkbalans t.b.v. de parochie niet te zullen en willen verstoren.

De Stichting Maria van Renkum heeft als rekeningnummer
NL53 INGB 0009 0098 81 en hoopt met uw steun de kerk te kunnen behouden. Tips zijn ook van harte welkom!

Culturele ANBI-status

De Belastingdienst heeft schriftelijk een verklaring verzonden waarin staat, dat de Stichting Maria van Renkum vrijgesteld is van een belastingplicht en dat de Culturele ANBI-status uitgedragen mag worden, zodat mensen bij het doneren van giften ook een belastingvoordeel kunnen krijgen.  Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en de energiebelasting. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Hierdoor worden giften aan culturele ANBI’s gestimuleerd. Gelden, die op de rekening van de Stichting Maria van Renkum gestort worden komen geheel ten goede aan het doel. Er wordt geen verplicht percentage van ontvangen gelden afgedragen aan het bisdom hetgeen voor parochies wel geldt.

 MvR ANBI 859874692

ANBI status Stichting Maria van Renkum

Werf in je familie en/of kennissenkringen

Door de invoering van SEPA (Single Euro Payments Area) hebben we 1 Europese betaalmarkt met uniforme betaalproducten. Geen aparte regels meer per land, maar voor elk land dezelfde richtlijnen.Met een incasso machtig je de Stichting Maria van Renkum (de incassant) om jaarlijks een afgesproken bedrag van iemands rekening af te schrijven. We hopen, dat eenieder in zijn eigen woonomgeving of binnen zijn familie waar dan ook  mensen bereid vindt een bedrag via automatische incasso te doneren. Op die manier genereren we ook een voorspelbaar bedrag aan inkomsten. 
Doorlopende machtiging t.b.v. Stichting Maria van Renkum

Obligaties

Vanaf 20 maart worden door de Stichting Maria van Renkum 100 obligaties van 250 euro per stuk uitgegeven om meer financiële armslag te krijgen. De leningen worden uiterlijk in december 2024 terugbetaald. Zie de link onderaan deze pagina.

Helpt u de stichting Maria van Renkum?

Draag financieel mee aan het behoud van de pelgrimskerk Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming te Renkum met het eeuwenoude Mariabeeld, de mooie staties, het fraaie meditatiepark om het kerkgebouw, de pastorie en de begraafplaats te Renkum.

 • Op diverse wijzen kunt u de Stichting Maria van Renkum financieel steunen.
  U kunt kiezen uit:
  een periodieke gift;
 • het vastleggen van zaken in een testament als erfgenaam of als legataris;
 • het afnemen van één of meerdere obligaties t.w.v. €250.
 • Stichting Maria van Renkum rekeningnummer
  NL53 INGB 0009 0098 81
 • Of neem via onderstaande button contact met ons op.